Ostatni dzień zgłoszeń do Konkursu Biblijnego!

biblia

Tylko do dzisiaj, 3 marca 2014, potrwają zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego po raz 18. przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Każdego roku, w tym dziele uczestniczy prawie 30.000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Na laureatów czekają indeksy na uczelnie wyższe i zagraniczne pielgrzymki. Przypomnijmy, że Konkurs Biblijny składa się z trzech etapów, szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego (finału). Zgłoszeń szkół dokonują katecheci, za pomocą strony internetowej www.okwb.pl, najpóźniej do 3 marca 2014. Na etapie rejestracji, podać należy dane szkoły oraz kontakt do nauczyciela, który staje się szkolnym koordynatorem konkursu i odpowiada za przeprowadzenie pierwszych eliminacji w swojej placówce. Etap szkolny odbędzie się jednocześnie w każdej ze zgłoszonych szkół, 18 marca 2014. Katecheci przeprowadzą go na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora. Są to gotowe arkusze testowe oraz jednolity w całej Polsce, klucz oceny. Nad merytorycznym opracowaniem zagadnień, pracuje specjalnie powołana komisja, w skład której wchodzą bibliści Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tegoroczny zakres Konkursu obejmuje 1 i 2 Księgę Królewską oraz Ewangelię wg Świętego Marka. Organizatorzy nawiązują w ten sposób do przeżywanego w Kościele roku duszpasterskiego, którego celem jest ukazanie wiernym Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który jest Wcielonym Słowem Boga. Dlatego treść konkursowa stanowi również zaproszenie skierowane do młodych, by wewnętrznie przepracowali tę prawdę we własnych sercach i umysłach. Nagrodami w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej są indeksy na uczelnie wyższe, uprawniające do podjęcia studiów bez egzaminów wstępnych na wielu atrakcyjnych kierunkach. Na laureatów czekają też zagraniczne pielgrzymki, w tym do Ziemi Świętej i do Rzymu oraz upominki rzeczowe, prenumeraty czasopism katolickich i zestawy książkowe. Jednak jak zapewniają często sami uczestnicy, dla zwycięzców największą nagrodą jest poznanie Słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne także dziś. To niewątpliwie dobry start, we właściwych zawodach (por. 2 Tm 4, 7). Na konkursowej stronie internetowej www.okwb.pl, znajdziemy niezbędne informacje i pomoce, zaś katecheci mogą bezpłatnie pobrać treść stanowiącą zakres Konkursu – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, najnowszy przekład Towarzystwa Świętego Pawła, udostępniony przez wydawcę dla uczniów nieposiadających tego wydania Biblii.

Marcin Kluczyński

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content