Otwarcie Ośrodka Muzyki Liturgicznej

W sobotę w parafii p.w. Św. Zygmunta w Częstochowie oficjalnie otwarto Ośrodek Muzyki Liturgicznej, który będzie działał przy Wyższym Instytucie Teologicznym.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza.

Szczególnym aktem uwielbienia Pana Boga, dziękczynienia, a nawet przeproszenia jest pieśń. Szczególnie dzieciom przypominam, że kto śpiewa na chwałę Pana, ten jakby modlił się dwa razy. Prowadząc rekolekcje staram się z ludźmi dużo śpiewać, aby czynnie uczestniczyli w Eucharystii. Wszystkie stany naszego życia możemy łączyć z pieśnią – mówił bp Antoni Długosz.

Po Eucharystii wierni mieli okazję wysłuchać wykładu ks. prof. Kazimierza Szymonika p.t. “Muzyka liturgiczna w nauczaniu Benedykta XVI”, po którym głos zabrał kierownik OML ks. Mateusz Ociepka, wikariusz parafii p.w. św. Zygmunta. Zachęcił on do współpracy środowiska muzyczne m.in. w przygotowaniu oprawy muzycznej uroczystości liturgicznych, organizacji warsztatów muzyki liturgicznej i innych działaniach związanych z tworzeniem tego rodzaju muzyki.

W październiku bieżącego roku Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła dokument o nazwie „Instrukcja o muzyce kościelnej”. W jej treści autorzy podkreślają, że „muzyka, a zwłaszcza śpiew kościelny związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii”.