Papież przedłuża proces synodalny do października 2024 roku

Po modlitwie Anioł Pański, Papież nawiązał to trwającego aktualnie procesu synodalnego, którego temat brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Przypomniał, że jego pierwsza faza rozpoczęła się w Kościołach lokalnych 10 października ubiegłego roku.
Ojciec Święty zaznaczył, że ten pierwszy etap polega przede wszystkim na słuchaniu i rozeznaniu.
„Owoce zainicjowanego procesu synodalnego są liczne, ale aby osiągnęły pełną dojrzałość, nie należy się spieszyć. Dlatego, aby mieć więcej czasu na rozeznanie, postanowiłem, że to Zgromadzenie Synodalne odbędzie się w dwóch sesjach. Pierwsza od 4 do 29 października 2023 r., a druga w październiku 2024 r. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie sprzyjać zrozumieniu synodalności jako konstytutywnego wymiaru Kościoła oraz pomoże wszystkim żyć nią jako bracia i siostry dający świadectwo radości Ewangelii”.

źródło: vaticannews.va

Skip to content