Uroczystość Matki Bożej Leśniowskiej jest wielkim świętem nie tylko leśniowskiego sanktuarium ale i całej gminy Żarki. Tegoroczne uroczystości odpustowe były jednak wyjątkowe. Abp Wacław Depo obwieścił światu, że Matka Boża Leśniowska została uznana przez Stolicę Apostolską za patronkę przed Bogiem gminy Żarki.

Stało się to dzięki pozytywnej opinii Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym w imieniu władz samorządowych przez abp. Wacława Depo, za aprobatą Episkopatu Polski, ustanowiła Matkę Bożą Leśniowską patronką Żarek.

Cnota religijności jest więzią pomiędzy konkretnym człowiekiem a Panem Bogiem. Ale ona również nakłada się na wymiar społeczny. […] Dlatego z radością dzisiaj uczestniczymy w tym akcie oddania siebie poprzez nasze rodziny, wspólnoty za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, która tutaj jest jako patronka rodzin.

U zarania dzisiejszych uroczystości leży wniosek burmistrza Żarek, Klemensa Podlejskiego, przedłożony Radzie Gminy w 2018 roku:

Z mojej inicjatywy Rada Gminy podjęła uchwałę o rozpoczęciu procedury ustanowienia Matki Bożej Leśniowskiej patronką gminy Żarki. W 2018 roku ta procedura się zaczęła, zwróciliśmy się do abp. Wacława Depo z prośbą o rozpoczęcie procedury kanonicznej i ta prośba została pozytywnie rozpatrzona. […] Jesteśmy w dobrym nastroju bo doczekaliśmy się. To trwało 3 lata, ale możemy powiedzieć, że patronką gminy Żarki jest Matka Boża Leśniowska.

Przeor leśniowskiego klasztoru, o. Jacek Taborowicz zauważa, że uroczystości ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką gminy Żarki są formalnym uwieńczeniem wielowiekowej tradycji:

Matka Boża jest bardzo ważna na tym terenie, nie tylko dla klasztoru ale dla całej okolicy, która do Leśniowa przychodzi od wielu wieków. Dlatego ten akt […] jest tylko takim formalnym uwieńczeniem tego, co ludzie już od dawna tutaj czczą i uznają Matkę Bożą za swoją patronkę.

Podczas swojej homilii Metropolita częstochowski przypomniał jakie zadanie stoi przed małżonkami wobec siebie nawzajem, jak ważna jest instytucja rodziny w życiu człowieka oraz z czym wiąże się odrzucenie katolickiego modelu rodziny:

Bóg jest Stwórcą człowieka. Stworzył nas jako mężczyznę i niewiastę we wzajemnym darze i zadaniu bycia dla drugiego. […] Odrzucenie tej wizji chrześcijańskiej, która w żadnym, stopniu nie jest zniewoleniem lecz zgodnością z naturą ludzką, prowadzi do rozkładu rodziny. A tym samym zagraża szczęśliwej przyszłości człowieka.

Ta ludzka nieszczęśliwość, o której mówi abp Wacław Depo, jest szczególnie widoczna w państwach Europy zachodniej, gdzie aborcja, eutanazja i instrumentalne traktowanie człowieka stały się powszechnie obowiązującymi normami. W dalszych rozważaniach Metropolita częstochowski stanowczo podkreślił, że dla naszego własnego dobra i dla dobra naszych dzieci, nie wolno nam iść drogą, jaką podążył Zachód:

Dlatego obowiązkiem Kościoła jest przestrzec ludzi przed niebezpieczeństwem destrukcji płynącej z propagowania i wdrażania programów seksualizacji dzieci i młodzieży. Programy te w imię pseudowolności, odrzucając Boga jako Stwórcę każą przyjąć nowy typ i formy życia. Już nie rodzinnego. Lecz tylko jakieś wspólnoty czy stada… Bez konsekwencji moralnych. Postawmy sobie pytanie – jedno z podstawowych – czy upadek moralny na zachodzie, wynikający z odrzucenia wiary w Boga Stwórcę i Odkupiciela ma stać się dla nas ślepą drogą!? Czy przestrogą?

Metropolita częstochowski podziękował także Bogu za raport Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, którym medycy w stanowczy sposób sprzeciwia się dążnościom Parlamentu Europejskiego w zakresie promowania aborcji, antykoncepcji i wulgarnej seksualizacji najmłodszych. Całość tej poruszającej homilii, wygłoszonej w leśniowskim sanktuarium, można przesłuchać tutaj:

RG

Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej patronką miasta i gminy Żarki | Fot. Radio Fiat
Skip to content