Pierwsze spotkanie nowej Rady Kapłańskiej

Fot. Radio Fiat

Wybór nowych członków Rady Kapłańskiej i dziekanów regionów uczczono uroczystą Mszą św., która została odprawiona dziś w poniedziałek 18 stycznia w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego. Nabożeństwo poprzedziło pierwsze po wyborach spotkanie nowej Rady.

Eucharystii przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który podkreśla, że istnienie Rady akcentuje zarówno wspólnotowość, jak i odpowiedzialność kapłanów.

– W Radzie są wybrani przedstawiciele spośród poszczególnych regionów i roczników kapłańskich. Duchowni są wybrani także z nominacji i z urzędu, którzy wchodzą w skład nowego gremium. Jest to bardzo ważny element budowania zarówno wspólnoty Kościoła, jak i współodpowiedzialności – mówił pasterz archidiecezji.

Podczas homilii abp Wacław Depo mówił o posłudze kapłańskiej przez pryzmat posłuszeństwa.

– […] Ofiara Eucharystyczna, którą sprawujemy, koncentruje naszą uwagę na osobie Jezusa, który, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Chcemy czerpać z owoców zbawienia, dlatego Go słuchamy i chcemy w Duchu św. być posłuszni temu, co w nas wzbudza. Tym, samym chcemy też być odpowiedzialni. Zanosimy nasze błagania, bo my, tak samo jak Jezus, chcemy zostać wysłuchani dzięki naszej uległości […] – mówił podczas homilii metropolita częstochowski.

Rada Kapłańska jest inaczej nazywana Senatem Księdza Arcybiskupa. Jej istnienie jest konieczne do podejmowania wielu decyzji o archidiecezjalnej randze.

– Rada jest tak zbudowana, by reprezentować wszystkich kapłanów diecezji. Nasza archidiecezja jest podzielona na cztery regiony. Częstochowski jest największy, więc w radzie zasiada trzech proboszczów i jeden wikariusz, natomiast z innych regionów po dwóch proboszczów i jeden wikariusz. Łącznie Rada Kapłańska Archidiecezji Częstochowskiej liczy 31 osób. Mianowań dokonuje abp. – tłumaczył ks. Damian Kwiatkowski, wicekanclerz kurii metropolitalnej.

Wybory do Rady Kapłańskiej i dziekanów regionów miały miejsce na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. 22 grudnia metropolita częstochowski, wraz z bp. Andrzejem Przybylskim, wręczył dekrety nowo mianowanym dziekanom regionów.

BNO