Podsumowanie akcji charytatywnej „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”

Od kilku lat przedstawiciele Towarzystwa Patriotyczne „Kresy” organizują akcję wspomagającą Polaków mieszkających na Litwie, Białorusi i Ukrainie. W poniedziałek 17 lutego w Sali Papieskiej na Jasnej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznych przedsięwzięć pomocowych. Spotkaniu towarzyszyły występy artystyczne zespołu „Bursztynki” z Wileńszczyzny. Gościem honorowym spotkania był abp Wacław Depo, który podkreśla, że osoby, które mieszkają na Litwie, Białorusi czy Ukrainie to Polacy, których sytuacja zmusiła do pozostania za granicami:

– Najpierw chciałbym podkreślić samą formę spotkania, ponieważ to bardzo ważne, żeby spotkać się z naszymi Kresowiakami, dlatego, że oni są Polakami. To nie jest Polonia, niekiedy tak się mylnie traktuje, że my przyjeżdżamy do jakiejś Poloni. Oni są Polakami, którzy pozostali w tych granicach politycznych po II Wojnie Światowej. To jest kolejne pokolenie dzieci i młodzieży, którzy odkrywają w tych spotkaniach nie tylko nasz charakter osobowościowy, ale charakter naszej Ojczyzny.

Spotkanie poprzedziła Msza św. przed Cudownym Obrazem odprawiona przez abp. Wacława Depo. Nad całością akcji pomocowej czuwał ks. Ryszard Umański, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, prezes Towarzystwa Patriotycznego Kresy oraz nauczyciele częstochowskich szkół:

– Ja ciągle podkreślam, że akcja pomagamy jako św. Mikołaj  jest to akcja charytatywna i patriotyczna. Trzeba pamiętać o tych rodakach, którzy zostali poza granicami naszego kraju. Wiele lat nie mogliśmy im pomagać, ale dzisiaj możemy im pomagać. Oni się cieszą z każdego daru, z każdego prezentu, ale również się cieszą z tego, że o nich pamiętamy, że przyjeżdżamy do nich, że ich obdarowujemy. Ja się cieszę ogromnie, w tym roku w akcji wzięło ponad 700 szkół z całego województwa śląskiego. Ile to jest dzieci, każde dziecko coś przynosi, dlatego rozpoczęliśmy Mszą św. dziękczynną, za każde dziecko, za każdą czekoladkę.

W tym roku 695 szkół brało udział w akcji charytatywnej. O tym, w jaki sposób młodzież włączyła się do akcji mówi Ilona Walczak-Dądela, dyrektor VIII Liceum Samorządowego:

– Zawsze bierzemy udział w tej akcji. Nasza młodzież  zbiera dary, również byliśmy w sklepach gdzie zbieraliśmy produkty dla naszych rodaków na Kresach. Myślę, że to uwrażliwienie młodzieży na to, że tam za granicą żyją Polacy i warto im pomagać.

Akcja została zorganizowana przed Świętami Bożego Narodzenia w 2019 r. Ofiarowane wsparcie materialne przekazane zostało Polakom mieszkającym na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów), aby mogli godnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia. Zebrano ponad 20 ton artykułów szkolnych i żywnościowych.