Podsumowanie rekolekcji wielkopostnych w DA Emaus

W Duszpasterstwie Akademickim Emaus zakończyły się trzydniowe rekolekcje wielkopostne. Od poniedziałku 21 marca do środy 23 marca nauki dla młodzieży wygłaszali: Marcin Zieliński – lider wspólnoty „Głos Pana” w Skierniewicach oraz Daniel Wojda – pomysłodawca projektu „Pogłębiarka”.

Każdego dnia rekolekcje rozpoczynano spotkaniem formacyjnym dla studentów, po którym zaproszeni brali udział w Eucharystii. Codziennie spotkanie kończono naukami rekolekcyjnymi. Istotą tegorocznych spotkań było nie tyle uczestnictwo w nich, ile ich właściwe przeżywanie.

– Zależało nam na tym, aby nie było to wyłącznie głoszenie w czasie rekolekcji, które jest przyjęte, ale przede wszystkim, aby ono się wydarzało. Dlatego też w poniedziałek prosiliśmy o to, żeby Duch Święty przychodził i uzdrawiał nasze chore dusze i ciała oraz by uwalniał nas od wszelkich dolegliwości. We wtorek wołaliśmy o namaszczenie Duchem Świętym, aby to, co Bóg uczynił, przypieczętował i byśmy żyli w nim na co dzień. Środa to czas podsumowania, abyśmy to, co otrzymaliśmy, nie utracili, ale rozwijali w Kościele – mówił ks. Michał Krawczyk, duszpasterz wspólnoty.

Podczas trzech dni rekolekcji prowadzący przekazywali doświadczenie Boga poprzez modlitwę oraz prelekcje.

– Mówiliśmy m.in. o potrzebie przebaczenia. Prowadziło nas Słowo zawarte w Liturgii. Mówiliśmy też o mocy języka. Trzeciego dnia pragnęliśmy dać odbiorcom doświadczenie medytacji Słowa Bożego metodą ignacjańską – powiedział Marcin Zieliński, lider wspólnoty „Głos Pana” w Skierniewicach.

Dwa pierwsze dni rekolekcji były prowadzone w duchu charyzmatycznym, poświęconym otwarciu się na nadprzyrodzone działanie Boga. Trzeci dzień spotkania to wspomniana wcześniej medytacja Pisma Świętego, będąca podsumowaniem przyswojonych nauk.

– Trzeciego dnia spotkania mogliśmy doświadczyć, że Bóg potrafi działać w sercu człowieka, który otwiera się wtedy, kiedy zaczyna czytać Pismo Święte z intencją tego, aby Bóg mnie dotknął. Jest to specjalna metoda medytacji Pisma Świętego, której korzenie sięgają XVI wieku – tłumaczył Daniel Wojda.

W poniedziałek po nauce rekolekcyjnej miał miejsce wieczór z modlitwą o uzdrowienie. We wtorek ten sam czas był poświęcony modlitwie o wylanie Ducha Świętego. W środę po nauce miała miejsce modlitwa lectio divina oraz spowiedź święta.

BNO

 

Skip to content