Popielec – początek Wielkiego Postu

Środa Popielcowa/fot. Radio Fiat

Po kilku tygodniach karnawał dobiegł końca. Tańce, zabawy i hulanki zastępowane są czasem refleksji i zwrócenia się ku cierpiącemu Bogu. W Kościele katolickim Wielki Post, czyli okres 40-dniowej pokuty, rozpoczyna Środa Popielcowa.

To dzień, w którym chrześcijanie zachęcani są do podjęcia drogi nawrócenia. W liturgii znakiem szczególnym jest obrzęd posypania głów popiołem. O przesłaniu Środy Popielcowej mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski:

– Św. Augustyn mówił, że jesteśmy chrześcijanami poprzez przyszłość, która jest w rękach Boga. „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” – musimy powrócić do Księgi Rodzaju i do dzieła stworzenia świata. Rzeczywistość tego prochu weszła w życie ludzkie po tajemnicy grzechu pierworodnego. Wtedy człowiek uświadomił sobie, że źle użyta wolność jest nie tylko odejściem od Boga, ale ciosem przeciwko sobie samemu. Jednak pomimo grzechu pierworodnego, w którym każdy z nas współuczestniczy, otrzymaliśmy dar Syna Bożego i odkupienie w Chrystusie. Słowa „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” słyszymy również podczas pogrzebu, jednak zaraz po nich padają kolejne: „Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju”. Pokazujemy więc, że śmierć nie jest końcem.

Zwyczaj posypywania głów popiołem, jako obowiązujący w całym Kościele, wprowadził papież Urban II w 1091 roku. – To znak prosty i bardzo wymowny – tłumaczy ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej:

– Zakorzeniony jeszcze w tradycji starotestamentalnej. Osoby przezywające pokutę czy żałobę posypywały się popiołem. Było to pewnego rodzaju ubrudzenie się, aby bardziej uwidocznić przeżywanie wspomnianego okresu. Przyjmujemy znak popiołu po to, aby przejść z popiołu do ognia, towarzyszącego nam w liturgii Wigilii Paschalnej. Przyjęcie popiołu jest symbolem. Intuicyjnie czujemy, że jest to konieczne i potrzebne.

Przy okazji posypania głów popiołem kapłan wypowiada słowa: “Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19) lub też “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną Stolica Apostolska zaleciła, aby w czasie obrzędu nałożenia popiołu, kapłan wypowiedział formułę jedynie raz. Popiół ma być nakładany już w milczeniu.

Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo w częstochowskiej archikatedrze rozpocznie się 17 lutego o godz. 18.00. Transmisja na antenie Radia Fiat.

ABK

Skip to content