W sobotni poranek 16 października odbył się otwarty wykład dr Elżbiety Młyńskiej na temat katechezy biblijnej dla dorosłych. Spotkanie skierowane było szczególnie do animatorów wspólnot i osób zajmujących się katechezą dla dorosłych, jednak przyjść i posłuchać mógł każdy. Wykład, który przyciągnął grono zainteresowanych odbiorów.

Stowarzyszenie Mess’AJE Polska zajmuje się promowaniem biblijnej katechezy z dorosłymi. Nauka ta składa się z czterech „progów wiary”. O szczegółach tej idei mówi dr Elżbieta Młyńska.

-Twórca tej metody jest francuski egzegeta, który w czasie swoich studiów na Uniwersytecie Hebrajskim ustalił, że prezentowana w Biblii historia wiary ma swoje załamania. Te nazwał progami wiary. Tymi progami są: doświadczenie wyjścia, doświadczenie wygnania, doświadczenie Jezusa i doświadczenie Kościoła.

W ramach każdego progu katecheci spotykają się z dorosłymi od 10 do 14 razy proponując na każde spotkanie kolejny odcinek historii wiary zapisanej w Biblii.

-Dorosły, który przychodzi na taką katechezę, spotykając się co tydzień, w ciągu dwóch lat może zdobyć doświadczenie katechezy Mess’AJE. Świadomie proponujemy cotygodniowe spotkania, aby dorośli mieli czas na asymilację treści i przygotowanie się do następnego spotkania.

Każde spotkanie kończy się wspólną modlitwą, która związana jest z treścią katechezy. Ma to na celu połączenie treści intelektualnych z refleksjami odbiorców. Więcej szczegółów na temat działalności Stowarzyszenie Mess’AJE Polska można odnaleźć na ich stronie internetowej www.messaje.pl.

Skip to content