Prochem jesteś i w proch się obrócisz – Środa Popielcowa

Środa Popielcowa rozpoczyna okres 40 dni Wielkiego Postu. Jest to czas, w którym poprzez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia będziemy przygotowywać się do celebracji Świąt Wielkanocnych. Jednym z najbardziej wymownych znaków środowej liturgii jest obrzęd posypania głów popiołem. Jest to akt pokuty, który wzywa nas do nawrócenia. Przy okazji posypania głów popiołem kapłan wypowiada słowa “Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19) lub “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”  (Mk 1,15). O przesłaniu Środy Popielcowej mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski:

– Nie wolno nam dzisiaj zatrzymać się tylko na charakterze pokutnym tego dnia. Jak mówi św. Augustyn, jesteśmy chrześcijanami poprzez przyszłość. Ta przyszłość jest w ręku Boga. Chrystus wysłużył ją nam sobą – swoją śmiercią. „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”, musimy powrócić do Księgi Rodzaju i do dzieła stworzenia świata. Rzeczywistość tego prochu bardzo realnie weszła w życie ludzkie po tajemnicy grzechu pierworodnego. Wtedy człowiek uświadomił sobie, że źle użyta wolność jest nie tylko odejściem od Boga, ale to cios przeciwko sobie samemu. Jednak pomimo grzechy pierworodnego, w którym każdy z nas współuczestniczy, otrzymaliśmy dar Syna Bożego i odkupienie w Chrystusie. Słowa „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” słyszymy również podczas pogrzebu, jednak zaraz po nich padają kolejne: „Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju”. Pokazujemy więc, że śmierć nie jest końcem.

W 1091 r. papież Urban II wprowadził zwyczaj posypywania głów jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Kolejnym charakterystycznym elementem Wielkiego Postu jest droga przez modlitwę, post i jałmużnę. Znaczenie tych trzech drogowskazów wyjaśnia abp Wacław Depo:

– Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem poprzez dar Ducha Świętego, bez którego pomocy nie umiemy dobrze się modlić. Musimy sobie uświadamiać, że modlitwa nie jest naszą inicjatywą, ale wyjściem Boga do nas poprzez Ducha Świętego – Ducha prawdy. Kiedy wejdziemy na drogę modlitwy, możemy podjąć post. On musi być ukierunkowany również ku komuś, nie tylko ku czemuś. Kolejna droga to jałmużna, która nie jest tylko litością okazywaną ludziom potrzebującym, ale włączeniem się w dzieło pomnażania dobra.

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta). Obowiązkiem wstrzemięźliwości są objęci wszyscy powyżej 14. roku życia, a obowiązkiem postu – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Zachęcamy również do udziału w Mszy św. z obrzędem posypania głów popiołem. Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo w bazylice archikatedralnej św. Rodziny w Częstochowie o godz. 18.00. Transmisja na antenie Radia Fiat.

MST

Foto źródło: pixabay.com

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content