Już 12 września bieżącego roku odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego. Z powodu obostrzeń sanitarnych w głównej uroczystości sprawowanej na terenie warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej, weźmie udział jedynie określona liczba wiernych. W związku z tym radość powitania Prymasa w gronie beatyfikowanych przeżywać będziemy także w innych miejscach. Jednym z nich będzie Jasna Góra.

Szczegóły planowanych uroczystości ojcowie paulini przybliżyli podczas specjalnej konferencji zorganizowanej 19 sierpnia w jasnogórskiej Sali Papieskiej. Jak tłumaczy przeor częstochowskiego Sanktuarium o. Samuel Pacholski – Wspaniałym przygotowaniem do beatyfikacji będzie święto Matki Boskiej Częstochowskiej, a także Msza św. pontyfikalna:

– Mszy św. przewodniczył będzie Prymas Polski abp Wojciech Polak. Sama osoba następcy nawiązuje do tego, że Uroczystość przeżywana będzie w kontekście rychłej beatyfikacji. Poprzedzać ją będzie Oratorium “Soli deo per mariam”, czyli zawołanie biskupie zawołanie Prymasa Tysiąclecia. Oratorium, które było już wykonywane na Jasnej Górze, ale teraz usłyszymy je w warunkach plenerowych.

11 września na terenie klasztoru w intencji beatyfikacyjnej wierni modlić się będą podczas Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00. Modlitwę poprowadzi bp Andrzej Przybylski. Następnie rozpocznie się nocne czuwanie:

– Czuwanie animowane będzie przez młodzież liceum katolickiego w Częstochowie. To do wczesnych godzin porannych. O godz. 9.00 rozpocznie się natomiast blok modlitewno-muzyczny. Zaprosiliśmy artystów, Darka Malejonka i osoby z nim związane. Będzie to radosne oczekiwanie na beatyfikację. O godz. 11.00 na Szczycie sprawowana będzie Msza św. O godz. 11:45 połączymy się dzięki Telewizji Polskiej z Warszawą i rozpoczniemy transmisję uroczystości beatyfikacyjnych. Pierwsza dziękczynna Msza św. za beatyfikację zostanie odprawiona o godz. 14.00 w Kaplicy Matki Bożej.

Kard. Stefan Wyszyński przeżył w kapłaństwie prawie 57 lat, przyczyniając się do utrzymania tożsamości narodowej Polaków w czasach komunizmu. Walczył o społeczną moralność, odważnie głosząc Słowo Boże w czasach komunizmu. Jasna Góra to jedno z miejsc, z którym związany był w sposób szczególny. Więcej na ten temat mówi o. Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów:

– Kardynał Wyszyński jest tym człowiekiem, który poprzez akcje duszpasterskie, akty zawierzenia, peregrynacje obrazu Matki Bożej, czuwania modlitewne oraz swój osobisty przykład zawierzenia pokazał, że niezależnie od zewnętrznych sytuacji (w jego przypadku trudne czasy powojenne, zniewolenie komunistyczne) możemy zachować swoją godność i człowieczeństwo. To możliwe jest jeśli zawierzymy się Bogu.

Prymas Tysiąclecia wielokrotnie podejmował starania mające na celu łagodzenie konfliktów na linii rząd – opozycja. W latach 1980 – 1981 pośredniczył podczas negocjacji pomiędzy ówczesną władzą, a „Solidarnością”. Zmarł 28 maja 1981 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

ABK

Skip to content