Rada Kapłańska obradowała w Niższym Seminarium Duchownym

W środę 23 lutego w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyło się spotkanie archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej, któremu przewodniczył abp Wacław Depo. Oprócz bieżących spraw częstochowskiego Kościoła, kapłani rozmawiali też o przyszłości Niższego Seminarium.

Spotkania Rady Kapłańskiej są stałym elementem administrowania archidiecezją. Zwykle odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym, jednak w zależności od podejmowanych tematów, Rada może zgromadzić się też w innym miejscu. Bp Andrzej Przybylski wyjaśnił do czego powołana jest Rada Kapłańska oraz pokrótce omówił zagadnienia, jakie Rada podejmowała podczas spotkania w Niższym Seminarium:

Jednym z najważniejszych organów wspierających radą, konsultacją dla biskupa diecezji jest Rada Kapłańska. W ramach tej Rady jest jeszcze ważniejsze ciało, które bardzo pomaga – jest to Rada Konsultorów. Rada Kapłańska to zespół księży, którzy spotykają się od czasu do czasu aby doradzać biskupowi w podejmowaniu ważnych, wiążących decyzji związanych z funkcjonowaniem diecezji.

Tematem przewodnim spotkania była przyszłość Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, które jest ostatnią tego typu placówką w Polsce. Rektor Seminarium ks. dr Jerzy Bielecki nieco uszczegółowił zagadnienia dotyczące placówki, nad jakimi pochylili się kapłani:

Chcemy w Duchu wiary przyjąć Niższe Seminarium, ocenić, poddać refleksji i wytyczyć kierunki na przyszłość. Dlatego też z nadzieją podchodzimy do dzisiejszego wydarzenia i cieszymy się ,że ta rada odbywa się tutaj, w Niższym Seminarium.

Abp Wacław Depo w odniesieniu do przyszłości Kościoła i seminariów duchownych, zwrócił uwagę na to, że przyszłość ta nie zależy wyłącznie od kapłanów i modlitw w kościołach oraz wspólnotach duchownych, ale także od wspólnot rodzinnych i szkolnych:

Pytanie o przyszłość seminariów, zarówno niższych jak i wyższych, to są tematy bardzo trudne dlatego, że dotykają zawsze wolności człowieka. […] Na pewno ufna modlitwa musi rozejść się na wszystkie parafie, wspólnoty i rodziny, bo te połączenia rodzina – szkoła – Kościół muszą ponownie zaistnieć. Żeby nie było oskarżeń żadnej z tych stron o brak powołań i braku odpowiedzi konkretnego człowieka na łaskę powołania.

Fot. Radio Fiat

Spotkanie Rady Kapłańskiej rozpoczęto Mszą św., której przewodniczył abp Wacław Depo. Podczas homilii Metropolita Częstochowski, nawiązując do fragmentu Ewangelii na dzień św. Polikarpa (Mk 9, 38-40), przestrzegł kapłanów przed – jak to ujął – „pychą zawodową”:

Pan Jezus dopuszczając tego anonimowego apostoła do współuczestnictwa w swej misji chciał nas ostrzec – wszystkich ludzi Kościoła – przed tzw. „pychą zawodową”, niezależnie jaką misję i odpowiedzialność pełnimy. Chciał nas przestrzec przed pewnością siebie i posiadania jedynej prawdy.

Abp Wacław kontynuując rozważania odniósł się także do trudnych następstw, jakie są skutkiem przekonania kapłana lub całej wspólnoty o posiadaniu tej jedynej prawdy:

W tej krótkiej perykopie jest wiele materiału do przemyśleń ale we wspólnocie, również Chrystusowej, Nie wszyscy jednakowo się z nią identyfikują. Chodząc obrzeżami mają swój plan, swoją samorealizację. Oni tworzą nie tyle egzotykę naszych wspólnot ile są krzyżem do dźwigania i do znoszenia. Sama zewnętrzna przynależność do wspólnoty nie daje patentu ani na świętość, ani mądrość, ani na wyłączność działania w imię Boga.

Rada Kapłańska składa się z księży, którzy weszli w jej skład z urzędu, nominacji lub z wyboru. Członkami z nominacji są ci duchowni, którzy pełnią w diecezji ważne funkcje, jak np. wikariusze generalni czy rektorzy seminariów. Są też przeprowadzane wybory do Rady, podczas których zarówno kapłani jak i biskup miejsca wybierają swoich przedstawicieli.

Homilia abp. Wacława Depo:

Skip to content