10 sierpnia 1991 roku rozpoczęły się w Częstochowie VI Światowe Dni Młodzieży. Równocześnie nadawanie rozpoczęło radio, które służyło wówczas pielgrzymom z całego świata. Następnie decyzją śp. abp. Stanisława Nowaka, radio to zagościło na stałe w częstochowskim eterze, już jako Radio Fiat.

Początkowo siedem pasm częstotliwości, w tym 88.1 oraz 94.7, emitowały w rożnych językach to, co ojciec święty Jan Paweł II mówił do zgromadzonej na błoniach jasnogórskich młodzieży. Takie rozwiązanie było możliwe dzięki pomocy, jaką archidiecezja częstochowska otrzymała od Stolicy Apostolskiej. Natomiast młodzi ludzie mogli odbierać radio dzięki małym odbiorniczkom, podarowanym Częstochowie przez Ojca Świętego. To były początki Radia Fiat, które abp Stanisław Nowak erygował dekretem biskupim 3 maja 1992 już pod znaną dzisiaj nazwą:

W tym samym czasie rodziło się Radio Maryja. Pierwsze było nasze, bo z okazji VI Światowego Dnia młodzieży. I myśmy temu Radiu dali nazwę, trochę z inspiracji ks. prał. Mariana Dudy: Fiat – maryjne Fiat. Nie nazwaliśmy „Pros Maria”, bo słyszeliśmy, że redemptoryści tworzą „Radio Maryja”, ale i tak zdecydowaliśmy się na maryjną nazwę – to co powiedziała Maryja do Boga samego: „Tak!”, „Fiat!” – to stało się imieniem naszego radia.

Nad uruchomieniem radia pracował wówczas sztab młodych ludzi, w którego składzie znalazł się m.in. alumn częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, wówczas kleryk Andrzej Przybylski. Ks. prał. Marian Duda wspomina, jak w 1991 roku czuwał nad przygotowaniami do wyemitowania pierwszej audycji:

Młodzi zgromadzeni w sekcji naszego komitetu właściwie tylko z mojej inspiracji i przy mojej pomocy to radio utworzyli. Ja nie miałem żadnego doświadczenia prócz pomysłu, natomiast młodzi ludzie znając się na tych technicznych środkach i możliwościach załatwili wiele spraw technicznych jak nadajniki i anteny, które zamawialiśmy. I w ten sposób 10 sierpnia 1991 roku ruszyliśmy z nadawaniem programów. Służyły najpierw przeżyciu VI Światowego Dnia Młodzieży, a więc transmitowaliśmy wszystkie uroczystości z Jasnej Góry. Ale zarazem, Radio stało się (w swoim skromnym studiu przy al. NMP 79) również miejscem spotkania młodych, których zapraszaliśmy na wywiady, ciekawe spotkania, dawanie świadectwa.

Abp Wacław Depo, którzy przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu podkreślił, że głównymi zadaniami, jakie stoją przed Radiem Fiat w dzisiejszych czasach jest głoszenie prawdy w oparciu o drogowskaz Ewangelii oraz budowanie wspólnoty między pracownikami i słuchaczami naszej rozgłośni:

Radio ma służyć przekazowi prawdy i w tym wypadku katolickie – prawdy o charakterze ewangelicznym. […] Chodzi o to, żeby na wszystkie wydarzenia, które przeżywamy (osobiste, kościelne, narodowe, globalne) patrzeć oczyma Ewangelii. Oceniać według kategorii, które wynikają z wiary, a nie tylko z takiego jak to nie raz określają pozornego „profesjonalizmu” albo „obiektywizmu” (można sobie takich pojęć wymyślać bardzo dużo), tymczasem triada papieska mówi: prawda, zaufanie i wspólnota. Jeśli my dzisiaj dorastamy do tego, by głosząc prawdę na rożne sposoby, zdobywamy zaufanie ludzi […] to później tworzy się wspólnota, która jest obdarowywaniem ale i odpowiedzialnością za siebie. We wspólnocie musi być odpowiedzialność za to kim się jest, jak się przekazuje i czy się jest świadkiem tej prawdy, którą się głosi.

Jak podkreśla dyrektor Radia Fiat ks. Piotr Zaborski, praca dziennikarza w katolickim radiu jest pewnym rodzajem apostołowania, bo oprócz informacji lokalnych, misją katolickich mediów jest także poruszanie tematów, które dla dzisiejszego świata mogą być niewygodne lub niemedialne:

Razem z rozwojem techniki, możemy korzystać z lepszych sprzętów i ta praca stała się łatwiejsza, jeśli chodzi o stronę techniczną. Ale wymaga od nas większego zaangażowania merytorycznego i takiego też apostołowania, wykonując pracę dziennikarską. Mamy nadzieję, że przyszłość jest związana właśnie z tym, żeby być jeszcze bardziej częstochowskim, archidiecezjalnym i katolickim radiem. Dla ludzi wierzących, którzy chcieliby mieć radio, w którym są informacje z kraju i ze świata, ale także jest formacja duchowa, są tematy, które przemilczają inni, a my o nich mówimy. Tematy związane z Panem Bogiem, z obroną życia, z wartościami chrześcijańskimi.

Mogłoby się wydawać, że radio ustępuje telewizji w zmaganiach o odbiorców. Jest to jednak mylne przekonanie, bo przekaz radiowy ma szereg atutów, których nie ma telewizja. Przede wszystkim radio nie absorbuje wzroku, przez co można go słuchać robiąc w międzyczasie coś innego. Ponadto bez wątpienia pobudza wyobraźnię. Zapytaliśmy mieszkańców Częstochowy czy często korzystają z tego rodzaju medium. Jak mogliśmy się przekonać, w czasach wszechobecnych, atakujących człowieka obrazów, przekaz radiowy może być kojący:

Radio Fiat istniejąc już od 31 lat ma wielki dorobek w dziele ewangelizacji oraz w budowaniu wokół siebie wspólnoty wiernych. Łączymy to, czego wiele innych, lokalnych mediów nie robi: relacjonujemy lokalne wydarzenia, wspieramy częstochowską społeczność oraz głosimy światu Słowo Boże i nauczanie naszych pasterzy, zawsze o najodpowiedniej porze.

Skip to content