Radiowe rekolekcje rozpoczęte

Ks. Andrzej Kuliberda podczas Mszy św. rozpoczynającej radiowe rekolekcje fot. ZD, Radio Fiat

W kaplicy Radia Fiat odprawiona została Msza św. rozpoczynająca adwentowe rekolekcje. Niedzielnej Eucharystii 13 grudnia o godzinie 10:00, porzewodniczył ks. Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi do spraw duszpasterskich.

W homilii kaznodzieja przywołał św. Jana Chrzciciela, jako jednego z głównych ewangelicznych “bohaterów” Adwentu:

-On bardzo mocno mówi dzisiaj do każdego z nas: “Nawróć się”. Jest bezkompromisowy i nie boi się nikogo, ani Heroda, ani prostych ludzi ani żołnierzy rzymskich. I oni w mniejszym lub większym stopniu przyjmują to. Nawracają się, nie wszyscy. Dlatego ostatecznie za swoją postawę bezkompromisową zapłaci największą cenę, jaką jest śmierć męczeńska.

Ks. Kuliberda mówił także:

-Skoro Pan przyszedł pierwszy raz, przyjdzie i drugi. Zanim przyjdzie Pan Jezus na końcu czasów, trzeba też takich, którzy będą w duchu Jana Chrzciciela przygotowywać drogę dla Pana i mówić: “Jest już bardzo blisko.” Na kogo możemy wskazać? Kto pełni takie zadanie? Najpierw Duch Święty, który działa w Kościele. Jan nie mówił sam od siebie. Jezus mówił: “jeśli ja nie odejdę to Duch Święty nie przyjdzie”. Duch święty mówi do nas na różne sposoby, przekonuje nas o grzechu i sprawiedliwości, pozwala nam rozpoznawać znaki czasu.

W kontekście obecnych realiów społecznych wikariusz biskupi wikariusz do spraw duszpasterskich przywołał numer 675 Katechizmu Kościoła Katolickiego:

-Zanim Pan Jezus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, Kościół zostanie wystawiony na jeszcze jedną wielką próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Matka Boże mówiła podczas objawień, że wiara i niewiara przyjdą błyskawicznie. Odstępstwo od wiary, które obserwujemy również w Polsce, jest znakiem, że przyjście Pana jest już blisko. W tekście jest mowa, że ta próba wiary będzie związana z pokusą pseudomesjanizmu, a więc takiej postawy człowieka, kiedy uwielbia on samego siebie i sadza się na miejscu Boga. Próba będzie związana z postacią antychrysta. Iluż mamy takich we współczesnym świecie, którzy programowo walczą z Bogiem, religią, Jezusem Chrystusem na różnych płaszczyznach?

Transmisji nauk rekolekcyjnych będzie można słuchać na antenie Radia Fiat codziennie, o godzinie 19:10, do 19 grudnia włącznie.

Czytania liturgiczne na 13.12.2020; Rok B, I

1. czytanie (Iz 61, 1-2a. 10-11)
Ogromnie się weselę w Panu
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej.

«Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów».

2. czytanie (1 Tes 5, 16-24)
Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła.

Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: on też tego dokona.

Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28)
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».

Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»

Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

JS