Ratownicy Medyczni pielgrzymowali na Jasną Górę

W czwartek 20 października na Jasnej Górze odbyła się II Ogólnopolska Pielgrzymka Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownicy wraz ze swoimi rodzinami uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył abp. Wacław Depo.

Jak podkreśla metropolita częstochowski – Powołanie ratownika medycznego jest podobne do powołania kapłańskiego:

– Będę chciał to zarówno przedstawić na modlitwie jak i również w słowie. To jest misja, to nie jest zawód, który się wykonuje, z którym się kiedyś kończy i przechodzi się na emeryturę. Bo to nie zależne od tego czy ktoś jest starszy, czy młody to wtedy kiedy ktoś jest w potrzebie, a zwłaszcza tutaj ratowania życia kogoś drugiego to trzeba być zawsze gotowym. Dlatego to jest piękna służba i miarą tej służby jest miłość i Pana Boga i drugiego człowieka.

Pomysłodawcą pielgrzymki jest Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach:

Jestem częstym bywalcem na Jasnej Górze u Matki Bożej. Każda z grup ma swoją pielgrzymkę, więc z zadecydowaliśmy wspólnym gremium, że razem z pogotowiem Częstochowskim, że zorganizujemy pierwszą a dziś drugą pielgrzymkę. Intencji jest dużo, wręcz bardzo dużo. Każdy z nas niesie swój kaganek intencji, swoje troski, kłopoty, ale też dziękczynienia za to że żyjemy, udaje nam się ratować naszych pacjentów. Idziemy też prosić abyśmy mieli siły na dalszy czas.

– Spotkałem ratowników, a oni mnie jako księdza. Wspólnie znaleźliśmy nić porozumienia. Chcieli mieć w ekipie księdza więc zaprosili mnie do współpracy – mówi ks. Jacek Tomaszewski kapelan Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu:

Jako kapelan pogotowia moją intencją jest modlitwa za wszystkich. Pracowników pogotowia, ratowników, lekarzy, pielęgniarki, pracowników administracji. Ja jako ksiądz w takich miejscach jak pracuje to mówię, że to są moi ludzie. Jeżeli jest taka pielgrzymka to nie ma jakiś bardzo szczególnych intencji. Jest modlitwa za nas wszystkich. Za naszą bezpieczną i skuteczną służbę

W homilii abp. Wacław Depo podkreślił, – Ważny jest cel dzisiejszego pielgrzymowania, aby Bóg sprawił w nas przez Ducha Świętego wzmocnienie wewnętrznego człowieka:

Otwartego na sprawy Boga i na sprawy drugiego człowieka. I dlatego nie mogło być dla nas wszystkich lepszego rozwiązania niż wskazanie na modlitwę, którą św. Paweł wyraził w słowach „Temu któremu mocą działającą w nas, może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiem. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieki wieków.

Po Eucharystii z Aktem Zawierzenia Maryi, odbyło się okolicznościowe spotkanie w Bastionie św. Barbary. W trakcie pielgrzymki uczestnicy oraz wierni mogli m.in. oddać krew potrzebującym. Sama pielgrzymka poprzedzona była marszem z Placu Biegańskiego na Jasną Górę, w którym uczestniczyli m.in. ratownicy oraz policjanci.

Ratownicy Medyczni na Jasnej Górze

Skip to content