„Radość Miłości, czyli o dojrzewaniu” to temat rekolekcji Remont Małżeńskie, które odbyły się w częstochowskim Duszpasterstwie Akademickim. Trzydniowe rekolekcje dla małżeństw trwały od 4 do 6 lutego, a za ich organizację odpowiadała Wspólnota Rodzin Emaus.

Konferencje głosili Monika i Marcin Gomułkowie z diecezji toruńskiej – rodzice trójki dzieci, zajmujący się również prowadzeniem bloga oraz kanału „Początek wieczności” w serwisie YouTube:

– Wierzę, że dawaliśmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Chcieliśmy przyprowadzić wszystkie te małżeństwa do Pana Boga, dzieląc się z nimi naszym świadectwem. Opowiedzieliśmy o tym, jak życie z Bogiem realizuje się w naszym małżeństwie.

Rekolekcje skierowane były do wszystkich małżeństw, niezależnie od stażu. W czasie głoszenia prowadzący zwrócili uwagę słuchaczy na istotę budowania szczerej relacji z Bogiem, która możliwa jest poprzez zaufanie oraz chęć życia z Nim w jedności:

– Często spotykasz się z Bogiem, ponieważ chodzi Ci o siebie samego. Prosisz o uzdrowienie, opiekę, błogosławieństwo itd. Jak pojawia się świadomość, że wszystko już mamy to często Bóg staje się niepotrzebny. Jeśli pojawia się takie uczucie – że niczego więcej nie potrzebuje – to wtedy zaczyna się prawdziwa modlitwa i relacja z Panem. Odkrywamy, że do tej pory chodziło tylko o nas. Dostrzegamy, że nasze wcześniejsze motywacje do nawiązania relacji z Bogiem nie zostały oczyszczone.

Po ostatniej z konferencji, w Duszpasterstwie Akademickim Emaus sprawowana była Msza św. dla rodzin z dziećmi.

ABK

Skip to content