Dekretem z 24 listopada 1996 roku abp Stanisław Nowak powołał na nowo do życia w Archidiecezji Częstochowskiej Akcję Katolicką. Była to odpowiedź na wezwanie papieża Jana Pawła II, któremu bardzo zależało na reaktywacji w Polsce tego stowarzyszenia. Akcja Katolicka w Polsce została powołana już w 1930 r., jednak II wojna światowa przerwała jej działalność, a po wojnie władze komunistyczne nie pozwalały na zakładanie stowarzyszeń katolickich. Chwile związane z reaktywacją Akcji Katolickiej w naszej diecezji wspomina abp senior Stanisław Nowak:
– Papież Jan Paweł II w trakcie wizyty biskupów polskich w Rzymie powiedział, że bardzo chciałby, żeby Akcja Katolicka znowu zaczęła działać. Nastawił nas na to. Dlatego jak mogłem najwcześniej powołałem Akcję Katolicką w Archidiecezji Częstochowskiej. Początkowo tak może nieśmiało wchodziła w mentalność ludzi, ludzie byli oduczeni angażowania się czynnego w życie Kościoła. Na szczęście z upływem czasu to się zmieniło.
Początki działania Akcji Katolickiej w Archidiecezji Częstochowskiej wspomina też ks. prałat Jarosław Sroka, od początku związany ze stowarzyszeniem:
– Wszystko zaczęło się w 1993 roku, przez dwa lata biskupi zastanawiali się, jak ta akcja ma wyglądać po przerwie spowodowanej wojną i komunizmem. W 1995 roku na Jasnej Górze odbyła się uroczystość, w trakcie której powołano Akcję Katolicką do istnienia. W ślad za tym poszły kolejne dekrety powołujące Akcję Katolicką w poszczególnych diecezjach. I tak już minęło od tamtych chwil ponad 20 lat. Przede wszystkim Akcja Katolicka to ludzie świeccy bardzo otwarci na Boga, na Kościół. Akcja Katolicka wyszła poza mury kościelne, aby w różnych zakamarkach tego codziennego życia głosić Jezusa Chrystusa.
Przez lata działalności Akcja Katolicka skupiała środowiska katolickie, które przez różnego rodzaju przedsięwzięcia wypełniały chrześcijańskie powołanie pomocy innym i głoszenia Ewangelii. O dzisiejszym obliczu Akcji Katolickiej i zadaniach jakie przed nią stoją mówi jej prezes, Artur Dąbrowski:
– Przede wszystkim Akcja Katolicka ma za zadanie animowanie życia katolików świeckich w strukturach Kościoła. Zadaniem chrześcijan w Kościele jest badanie znaków czasu i wyjaśnianie ich w świetle Ewangelii. I tak dostrzegliśmy, że dużą grupę osób w społeczeństwie i w samej akcji Katolickiej stanowią osoby 60+. W związku z tym uruchomiliśmy na terenie Częstochowy “Klub częstochowskiego Seniora”. Wychodzimy też na przeciw ludzi młodych. W Działoszynie działa koło, które zajmuje się problemami przeciwdziałania spożywania alkoholu przez młodzież i dzieci.
Obecnie Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej zrzesza ponad 600 osób działających w ponad 100 kołach parafialnych. Wolontariusze Akcji Katolickiej biorą czynny udział w parafialnych czy też diecezjalnych wydarzeniach. Oprócz pracy z osobami starszymi i młodzieżą, członkowie stowarzyszenia udzielają bezpłatnych porad prawnych potrzebującym pomocy a także organizują wyjazdy wakacyjne dla dzieci.

ZD

Skip to content