Rozpoczyna się Jubileuszowy Rok Jakubowy

Jubileuszowy Rok Jakubowy, rok święty, rozpocznie się w Kościele katolickim 1 stycznia 2021 roku. Zainspirował on również w Polsce wielu pielgrzymów i duszpasterzy do podjęcia konkretnego programu duszpasterskiego. O genezie ustanowienia Roku Jakubowego mówi ks. prof. Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
– Czas Roku Jakubowego jest głęboko zakorzeniony w historii Kościoła, ponieważ obchodzimy Święty Rok Jakubowy właściwie od XII wieku, od 1122 roku, kiedy to papież Kalikst II ogłosił szczególny czas łaski dla wszystkich, którzy zdążali do Santiago de Compostela, gdzie pochowany jest św. Jakub Apostoł. Przyjęto wówczas taką zasadę, że kiedy wypadnie 25 lipca, tj. liturgiczne wspomnienie św. Jakuba, w niedzielę, wówczas ogłaszany będzie uroczysty Rok Święty dla całego Kościoła.
Penitencjaria Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w Roku Jakubowym w wyznaczonych kościołach stacyjnych. Lista kościołów stacyjnych została przygotowana przez Zespół w Pracowni Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu pod kierunkiem ks. prof. Piotra Roszaka w porozumieniu z proboszczami, samorządami i Bractwami Św. Jakuba, opiekującymi się Szlakami Św. Jakuba.
– Wybraliśmy te kościoły, które po pierwsze są dedykowane św. Jakubowi Apostołowi. Drugim kryterium było położenie na jednej z polskich dróg prowadzących do Santiago de Compostela. Mamy takie trzy główne szlaki wiodące przez Polskę – wyjaśnia ks. prof. Piotr Roszak.
Na liście kościołów stacyjnych znalazł się także kościół św. Jakuba w Częstochowie.
Odpust zupełny związany z Jubileuszowym Rokiem Jakubowym mogą go uzyskać osoby, które w duchowej łączności z Jubileuszem Composteli, od dnia 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych lub pozostaną tam na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

ZD