Sejmik Śląski postanowił ogłosić rok 2020 Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Sarkandra. Radni przyjęli już stosowne uchwały. Teraz z tej okazji w regionie będą organizowane różne wydarzenia mające upamiętnić i Prymasa Tysiąclecia, jak i św. Jana Sarkandra.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski przyjęcie uchwały związanej z kard. Wyszyńskim wyjaśnił, że jest to regionalne przygotowanie do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, która odbędzie się w czerwcu. – Cieszę się, że woj. śląskie jako chyba pierwsze przyjęło taki projekt uchwały upamiętniającą tą wybitną postać, szczególnie w tym ważnym roku – powiedział marszałek Chełstowski. – Teraz pracujemy nad programem, jakie inicjatywy będziemy wspólnie kreować, by osobę Prymasa przybliżyć, jego dorobek. Chcemy też pokazać, w jaki sposób odcisnął swoje piętno w naszym regionie. Cały rok przed nami, więc tych inicjatyw będzie bardzo dużo – dodał marszałek.

Rok Prymasa Tysiąclecia ogłoszono z uwagi na zbliżającą się jego beatyfikację, a inicjatorami byli paulini z Jasnej Góry. W Sesji Sejmiku Śląskiego uczestniczył o. Mariusz Tabulski, definitor zakonu paulinów w Częstochowie. – Ta uchwała urzędu marszałkowskiego jest wyrazem naszej wspólnej potrzeby, i duchownych i świeckich, i władz samorządowych i tych wojewódzkich – powiedział paulin w Katowicach. – Chcemy „na bogato”, w takiej wspólnocie, wspólnie świętować – zaznaczył.

Jasnogórskie Sanktuarium było duchową stolicą kard. Wyszyńskiego, dlatego pomysł zrodził się na Jasnej Górze – uzasadniał o. Mariusz Tabulski. – On najpierw sam myślał, że będzie paulinem, potem – kiedy odkrył powołanie i to, że ma inna drogą iść – związał się z Matką Bożą bardzo mocno. Najpierw przez święcenia kapłańskie, potem przez święcenia biskupie. Przebywał na Jasnej Górze bardzo wiele. Jako prymas nazwał sam siebie Prymasem Jasnogórskim, z Jasną Górą wiązał wiele swoich wystąpień i inicjatyw. Tam się obyły przecież olbrzymie uroczystości milenijne, tam witał papieża Jana Pawła II, i dla niego tą bezpośrednią siłą i mocą była Matka Boża Królowa Polski – wyjaśnił o. Tabulski. Zaprosił również na Jasną Górę na wspólne dziękczynienie za postać Sługi Bożego, zaplanowane na 26 sierpnia.

W tym roku przypada też 400. rocznica śmierci św. Jana Sarkandra, dlatego postanowiono przypomnieć jego postać – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski. – Bo, jak widać, nasze województwo jest zróżnicowane. Mamy tu różne diecezje i różni świeci mają swoje ważne miejsce – wskazał Jakub Chełstowski. – Myślę, że to jest dobra praktyka, żeby ich przypominać i pokazywać i finansować poszczególne działania. To naprawdę jest lekcja historii i też lekcja tego, jakimi sprawami ci święci się zajmowali, jakie postawy krzewili. Myślę, że trzeba odnotowywać te ważne fakty z historii, bo współczesny świat takich właśnie świadków potrzebuje – dodał marszałek woj. śląskiego.

Uchwały o ogłoszeniu roku 2020 Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Sarkandra podjął dziś Sejmik Województwa Śląskiego. W sesji wzięli udział m.in przedstawiciele Jasnej Góry oraz diecezji bielsko-żywieckiej. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że „osoba i przesłanie, jakie niesie z sobą życie św. Jana Sarkandra są wciąż żywe w świadomości mieszkańców Śląska”. W tym roku przypada 400. rocznica śmierci świętego.

Zdaniem wnioskodawców, przypomnienie tej postaci przyczyni się do „promocji takich wartości jak: poszanowanie godności bez wyjątku każdego człowieka, wierność sumieniu, szacunek dla ludzkiej wolności, prawda i odpowiedzialność za słowo jako fundament życia społecznego, docenienie poszanowania tajemnicy i wagi danego słowa”.

Natomiast Rok sługi Bożego kard. Wyszyńskiego ogłoszono z uwagi na zbliżającą się beatyfikację. „Człowiek wielkiego serca i jednocześnie mąż stanu, który przeprowadził Kościół w Polsce przez czasy największych represji i kampanii kłamstw” – przypomniano w uzasadnieniu.

źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content