W sobotę 21 stycznia odbył się trzeci Sobotni Wykład Maryjny wygłoszony przez ks. dr Kamila Zadrożnego o objawieniach maryjnych. Kolejny odbędzie się już 11 lutego 2023 roku.

Mariolog ks. dr Kamil Zadrożny, dyrektor Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie podsumowuje pierwszą część wykładów:

– Ta inicjatywa Sobotnich Wykładów Maryjnych jest taką odpowiedzią na potrzebę pogłębienia wiedzy o Maryi. I ten styczniowy wykład mówiący o objawieniach maryjnych jako śladach Boga w historii, był takim wprowadzeniem nas w tematykę objawień maryjnych. Powiedzieliśmy sobie wtedy o objawieniach maryjnych w kontekście czym jest objawienie prywatne i czym jest objawienie publiczne, które jest tym pierwszym podstawowym, które obowiązuje każdego człowieka wierzącego, które trzeba przyjąć z wiarą.

Objawienia maryjne są pomocą dla ludzi do odkrywania na nowo Ewangelii i zaproszenie, by Ewangelią na co dzień żyć. Jak wyjaśnia ks. dr Kamil Zadrożny takie wykłady są potrzebne:

– Na pewno taka potrzeba istnieje, ponieważ spotykając się z osobami, które uczestniczą w tych Sobotnich Wykładach Maryjnych, to widzimy, że później są pytania. I te pytania rodzą się nie tyle z niewiedzy, ale z chęci głębszego rozumienia prawd wiary chrześcijańskiej wśród, których są te prawdy Maryjne.

Za organizację wykładów odpowiedzialny jest Jasnogórski Instytut Maryjny oraz Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie. Patroni medialni: Tygodnik Katolicki Niedziela, Radio Fiat, Radio Jasna Góra, Dwumiesięcznik Jasna Góra.

Skip to content