Spotkania formacyjne animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich i diakonów stałych

Przed rozpoczynającym się nowym rokiem liturgicznym formacyjne spotkania przeżywają dziś na Jasnej Górze animatorzy i członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz diakoni stali.

Na mocy święceń diakonatu, diakoni stali są duchownymi, ale utrzymują się z pracy zawodowej, mogą mieć rodziny (założone przed święceniami). Mogą udzielać sakramentu chrztu, Komunii Świętej, błogosławić małżeństwa, czy wygłaszać kazania. Swoje powołanie realizują także angażując się w dzieła charytatywne. W Polsce jest ich ponad 80. Opiekę nad nimi sprawuje bp Rudolf Pierskała, który przewodniczył dziś Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej.

Diakoni w pełni realizują się, pełniąc posługę liturgiczną w czasie Eucharystii, życzę, aby ją dobrze przeżywali na chwałę Bożą, z pożytkiem dla siebie i, aby potrafili przenieść owoce Mszy św. do życia codziennego. Nie można też zapomnieć o ich posłudze charytatywnej, ponieważ po to zostali powołani przez Kościół pierwsi diakoni, aby „obsługiwali stoły”, a więc zajęli się posługą charytatywną.

Kandydaci do diakonatu, zgodnie z przepisami Konferencji Episkopatu, powinni otrzymać odpowiednią formację. Jeżeli nie ukończyli studiów teologicznych, powinni odbyć specjalny, co najmniej trzyletni kurs, podczas którego zdobędą odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną. W ostatnim roku nauki przyszły diakon powinien odbyć praktykę we wspólnocie parafialnej, sprawując m.in. posługę lektora i akolity. W Polsce posługuje około 80 diakonów stałych, a na całym świecie jest ich ponad 50 tys., pełnią posługę w prawie 130 krajach.

Tradycyjnie przed nowym rokiem liturgicznym na Jasnej Górze zgromadzili się także animatorzy i członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich. To maryjne wspólnoty działające przy parafiach. Ruch czerpie inspiracje także z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

O odkrywaniu pokory Nazaretu i prostoty „małej drogi”, przyjaźni ze św. Małą Tereską mówiła pani Dominika z Katowic, na co dzień urzędniczka, z wykształcenia socjolog.

Próbuje naśladować Małą Tereskę przede wszystkim w ufności i dziecięctwie Bożym. I też z nią szłam do mojej nowej pracy, gdzie właśnie dawanie świadectwa wśród ludzi często będących daleko od Boga, też polega na tym, by być jak najmniejszym. Jeżeli jesteśmy przezroczyści dla Boga, to On może wtedy przez nas działać. Najważniejsza jest tu pokora i ufność, że Bóg się o nas bardziej zatroszczy, a my mamy się troszczyć o Jego sprawy przede wszystkim.

Podczas dnia skupienia rozważany jest temat: „Jesteście królewskim kapłaństwem” – zaczerpnięty z drugiego rozdziału Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła. W programie spotkania wpisane są również konferencje i tzw. „strefa świadectw”. Mszy św. przewodniczył ks. Bernard Kasprzycki, moderator Ruchu w diec. radomskiej.

Wspólnota została założona w 1985 r. w Warszawie. Dziś jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin. Istnieje w ok. 40 krajach świata. Do Ruchu Rodzin Nazaretańskich należą dzieci, młodzież i dorośli. Jego członkowie podejmują wezwanie do nowej ewangelizacji.

mat. JasnaGóraNews

Skip to content