Spotkanie z kapelanami w kurii metropolitalnej

Spotkanie z kapelanami, abp Wacław Depo, bp Andrzej Przybylski/ fot. Radio Fiat

Cechuje ich wyjątkowa wrażliwość na ludzkie cierpienie. Pomagają przez rozmowę oraz udzielanie sakramentów świętych. Misję duszpasterską realizują głównie w szpitalach i Domach Pomocy Społecznej. Nazywani są świadkami Bożej miłości do człowieka. W kurii metropolitalnej odbyło się spotkanie z kapelanami, posługującymi na terenie archidiecezji częstochowskiej, z udziałem abp. Wacława Depo oraz bp. Andrzeja Przybylskiego.

Metropolita częstochowskie zwrócił uwagę, że posługa na rzecz chorych jest misją całego Kościoła:

– Nie można wyobrazić sobie wspólnoty Kościoła jako troski i odpowiedzialności za ludzi na drodze ich życia i zbawienia, bez pochylenia się nad człowiekiem cierpiącym. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że mamy tak wspaniałych kapelanów.

– Chcemy podziękować kapelanom za ich służbę dla drugiego człowieka. Modlić się wraz z nimi i prosić Boga o potrzebne łaski na dalsze lata ich posługi – dodaje bp Andrzej Przybylski:

– Wiemy, że czas jest bardzo trudny m.in. ze względu na pandemię. Naszą misją jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, słów pocieszenia dla chorych i cierpiących. Dzisiaj spotykamy się po to, aby wysłuchać kapelanów. Poznać ich sytuację. Problemy, jakie napotykają na drodze swojej posługi.

Kapelan sprawuje posługę duszpasterską przez udzielanie sakramentów świętych, sprawowanie Eucharystii, prowadzenie nabożeństw, katechez ewangelizacyjnych oraz rozmów indywidualnych. Powinien dążyć do tego, aby słuchający uwierzyli Jezusowi i nawracali się pomimo przeżywanego cierpienia. – To czasem jest bardzo trudne – mówi o. Bogusław Zabłocki, kapelan częstochowskiego więzienia oraz Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej:

– Najbardziej boli mnie, gdy ktoś w lekceważący sposób podchodzi do sakramentów. Smutne są też sytuacje, gdy rodzina chorego czeka na wezwanie kapłana do ostatniej chwili. Czasem jest już nawet za późno.

Obecnie w pełnieniu służby dodatkową trudność przysparza duchownym sytuacja epidemiczna. O szczegółach pracy mówi ks. Józef Mazur, kapelan powiatowego szpitala w Radomsku:

– Spotkania z pacjentami chorymi na Covid-19 są bardzo utrudnione. Są też takie oddziały, na które nie mogłem wejść od czasu rozpoczęcia pandemii.

Obecnie na terenie archidiecezji częstochowskiej posługuje 24 kapelanów.

ABK