Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich na ratunek dzieciom

W walkę z koronawirusem zaangażowane są różnego rodzaju organizacje, w tym te chrześcijańskie. Jedna z nich – Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich – wyszło ze szczególną inicjatywą pomocy dzieciom w nauce zdalnej.

Akcja powstała w związku z trudnościami dotyczącymi nauki, z jakimi muszą mierzyć się dzieci, w szczególności te z domów dziecka. Wiele z nich nie jest przygotowanych do nauki zdalnej, która jest jedynym wyjściem w dobie koronawirusa. Stowarzyszenie pomaga więc tym dzieciom poprzez wyposażanie ich w odpowiedni sprzęt. O akcji szerzej mówi dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, ks. Łukasz Wiśniewski MIC.

– W wielu placówkach w całej Polsce, w szczególności w rodzinnych domach dziecka, są ogromne trudności, gdyż tych komputerów jest za mało. Jak mówią nam ci, którzy są odpowiedzialni za placówki, dzieci mają trudności nawet z odrobieniem pracy domowej. Stąd zrodził się pomysł, żeby wesprzeć na miarę naszych możliwości właśnie te dzieci, które są w największej potrzebie, poprzez przekazywanie im laptopów do nauki zdalnej.

Jak zapewnia ks. Wiśniewski, akcja już przyniosła efekty.

– Udało nam się przekazać już 20 zestawów komputerowych dla kilkunastu placówek, w tym właśnie do rodzinnych domów dziecka. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, przekazującym nam ofiary na ten szczytny cel i mamy nadzieję, że dołączą do nich kolejni.

Dyrektor Stowarzyszenia zaznacza ponadto, że wszystkie placówki, które otrzymały pomoc od organizacji, są bardzo wdzięczne zarówno jej, jak i wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, a ich podziękowania będą publikowane na stronie SPM. Szczegóły inicjatywy dostępne są na portalu w zakładce “Najpilniejsze potrzeby”.

MSI

Fot.: Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

Skip to content