Dalszą częścią obchodów wspomnienia św. Pawła Pierwszego Pustelnika na Jasnej Górze było specjalne nabożeństwo. W niedzielne popołudnie w bazylice zgromadziły się dzieci wraz z rodzicami oraz przyszli rodzice, aby wspólnie z biskupem seniorem Antonim Długoszem modlić się za wstawiennictwem św. Pawła z Teb.

Rozpoczęto uroczystym śpiewem, a po jego zakończeniu bp Długosz skierował słowa nauczania do dzieci. O szczegółach dzisiejszego nabożeństwa mówi biskup senior Antonii Długosz:

-Św. Paweł Pustelnik jest patronem ojców paulinów, ale ja będę w szczególny sposób eksponował misję dzieci w historii zbawienia. On jest również patronem kobiet spodziewających się dziecka, rodzin, a także i dzieci. Paradoks polega na tym, że św. Paweł rezygnuje z założenia rodziny w znaczeniu właściwym, ale oddając się Panu Bogu jest przedłużeniem słów i czynów Jezusa, czyli “Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Dlatego na pustyni w szczególny sposób troszczył się o te dzieci poprzez modlitwę. Obecnie patronuje rodzinom i szczególnie troszczy się o dar życia w rodzinie, a także już o żywe dzieci, aby miały przystęp do Pana Boga.

Po zakończonej nauce Biskup udzielił wszystkim indywidualnego błogosławieństwa, a dzieci które przybyły do jasnogórskiej bazyliki otrzymały drobny upominek. Zwyczaj obdarowywania najmłodszych wprowadził na Jasnej Górze w latach 80 – tych o. Rufin Abramek. Podjął on inicjatywę ówczesnego administratora klasztoru jasnogórskiego o. Leona Chałupki, który będąc wcześniej przeorem klasztoru w Warszawie częstował dzieci daktylami na zakończenie „Pawełek”, czyli nowenny przygotowującej do obchodów uroczystości św. Pawła Pustelnika.

Skip to content