Fot. KSM/archiwum

Już za kilka dni Święto Patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W archidiecezji częstochowskiej główna uroczystość odbędzie się 22 listopada w Archikatedrze Św. Rodziny, gdzie Eucharystię o godz. 12. odprawi abp Wacław Depo.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodzież z całej Polski. Celem stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan przez aktywne uczestnictwo we wspólnocie Kościoła. To upowszechnianie katolickich zasad i wartości we wszystkich dziedzinach życia. Najważniejszą uroczystością KSM-u jest Święto Patronalne, które obchodzone jest w Uroczystość Chrystusa Króla. Ze względu na Covid-19 w tym roku nie będzie forum KSM – mówi asystent diecezjalny stowarzyszenia ks. Andrzej Witek.

– Forum KSM to już tradycyjne spotkanie młodych, na które przyjeżdżają zarządy i kierownictwa różnych oddziałów. W tym roku odbędzie się jednak w formie online. Będziemy też przyjmować nowych członków KSM-u. Po zdaniu egzaminu nastąpi uroczyste złożenie przyrzeczenia na ręce abp Wacława Depo, podczas Mszy św. w archikatedrze.

Egzamin na członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odbędzie się 20 listopada, forum dzień później, natomiast złożenie przyrzeczenia podczas niedzielnej Eucharystii o godz. 12.

– Jeśli nie złoży się takiego przyrzeczenia, nadal jest się tylko kandydatem do stowarzyszenia. Czas kandydatury trwa zwykle dwa lata (od 14 do 16 roku życia) lub też pół roku od pierwszego „wejścia w oddział”, kiedy ktoś rozpoczyna swoją formację.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oficjalnie istnieje od 10 października 1990 roku. Zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski celem zaspakajania duchowych oraz społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików. Patronami stowarzyszenia są bł. Karolina Kózkówna i św. Stanisław Kostka.

ABK

Skip to content