Świętowali 65-lecie kapłaństwa z abp. Wacławem Depo

W środę 19 stycznia abp Wacław Depo odwiedził Dom Księży Emerytów, gdzie odprawił Mszę św. z okazji 65. rocznicy święceń kapłańskich trzech rezydujących w Domu kapłanów.

Abp Wacław Depo wyraził radość, że może uczestniczyć w świętowaniu księży jubilatów oraz podkreślił, że w dzisiejszych czasach, które próbują sprowadzić Kościół do poziomu organizacji pozarządowej, ważne jest przypominanie o tym, że Kościół jest wspólnotą ludzi:

Bardzo się cieszę, że razem z księżmi jubilatami, 65-letnimi w sakramencie kapłaństwa, staję dzisiaj przy ołtarzu, bo tak jak nas uczył Jan Paweł II, jest to dar i tajemnica. […] Każdy z nas jako kapłan odpowiedzialny jest za wspólnotę ludzi, czyli wspólnotę Kościoła. To jest dzisiaj bardzo ważny element, kiedy Kościół jest rozumiany tylko w kategoriach organizacji czysto ludzkiej. My tutaj chcemy podkreślić i podziękować Bogu za to, że Pan Bóg zbawia nas we wspólnocie.

Fot. Radio Fiat

Tuż przed rozpoczęciem Mszy św. dyrektor Domu Księży Emerytów, ks. prał. Czesław Mendak zauważył, że udział Metropolity Częstochowskiego w jubileuszu jest swoistym symbolem wdzięczności całego częstochowskiego Kościoła za 65-letnią posługę kapłańską jubilatów:

Obecność Księdza Arcybiskupa na pewno jest najpiękniejszym wyrazem wdzięczności wobec jubilatów. To tak, jakby cała diecezja dziękowała im za te lata wierności Chrystusowi i pracę dla Kościoła Częstochowskiego.

Fot. Radio Fiat

Dzisiejsi jubilaci: ks. kan. Zenon Pilśniak oraz ks. kan. Stanisław Wróblewski przyjęli świecenia kapłańskie 19 stycznia 1957 roku. Nieco wcześniej, bo 21 października 1956 roku święcenia kapłańskie przyjął ks. kan. Henryk Radecki. Były to trudne czasy dla Kościoła, bo przeżywane były w cieniu prześladowań ze strony władzy komunistycznej, o czym abp. Wacław Depo przypomniał podczas homilii:

Lata ‘50 naznaczone były nie tylko uwięzieniem kard. Stefana Wyszyńskiego. Przypomnijmy swoistych męczenników tamtych czasów, poczynając od Kurii Krakowskiej oraz skazań na karę śmierci, poczynając od abp. Antoniego Baraniaka czy bp. Lecha Kaczmarka, biskupa kieleckiego. Gdybyśmy się zapytali naszych dzisiejszych współbraci (nawet w kapłaństwie, tych najmłodszych), to oni nie znają tych faktów. Po prostu historia została wyprana z tego rodzaju świadectw! I dlatego my dzisiaj świętując, podkreślamy tamte wyzwania.

Fot. Radio Fiat

Podczas homilii abp Wacław Depo przywołał także doświadczenia wspominanego dzisiaj w liturgii św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara, którego życie kapłańskie upłynęło w cieniu zaborów. Jednocześnie Metropolita Częstochowski zwrócił uwagę, że dzisiejsze czasy również nie są łatwe dla Kościoła.

Homilia abp. Wacława Depo:

Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Skip to content