Sympozjum rekolekcjonistów zakończone

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – to hasło tegorocznego Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich, które już po raz 27. odbyło się na Jasnej Górze.

Sympozjum rozpoczęło się w poniedziałek 29 stycznia, a zakończyło dziś (w czwartek 1 lutego) przed południem. Jednym z ostatnich punktów programu spotkania rekolekcjonistów była Msza św., której przewodniczył oraz wygłosił homilię abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

W tym roku w sposób zasadniczy przebrzmiewają teksty z obecnością i Darami Ducha Świętego. W Kościele musimy na nowo ciągle odkrywać te tajemnice, w których uczestniczymy, bo to nie my jesteśmy sprawcami łaski Bożej, ale sam Chrystus, a Duch działa w Kościele – i tak będzie do skończenia świata. I dlatego to jest nie tylko obowiązek spowiedników, ojców duchownych i formatorów kapłańskich wobec ludu Bożego, ale wobec siebie nawzajem – mówił abp Wacław Depo.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Komisję Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu kapłanów. Byli to przede wszystkim diecezjalni i dekanalni ojcowie duchowni, rekolekcjoniści, księża głoszący konferencje dla kapłanów oraz spowiedników kapłanów i osób konsekrowanych.

Paweł Kmiecik