Szkoła Nowej Ewangelizacji zainaugurowała nowy rok formacyjny

Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Jana Chrzciciela zainaugurowała 30 sierpnia nowy rok formacyjny. Podczas spotkania osób odpowiedzialnych za SNE w archidiecezji częstochowskiej skonstruowano plan działania na najbliższy rok. Podjęto także kilka ważnych decyzji.

Ks. Michał Krawczyk, koordynator SNE w archidiecezji częstochowskiej podsumował spotkanie inauguracyjne 30 sierpnia oraz omówił najważniejsze decyzje, jakie podczas tego spotkania zapadły:

Spotkaliśmy się ze wszystkimi odpowiedzialnymi i pasterzami ze wspólnot lokalnych. W naszej archidiecezji jest ich na ten moment 7. To, co sobie założyliśmy na ten rok formacyjny to 3 seminaria odnowy wiary – dwa jeszcze w tym roku kalendarzowym i jedno w przyszłym. Oczywiście z zamysłem powstania wspólnot. Zatwierdziliśmy ostateczne kalendarium wszystkich kursów, czyli rekolekcji Szkoły Nowej Ewangelizacji, poprzez które chcemy formować nie tylko uczestników wspólnot SNE ale także wszystkich, którzy są też z innych wspólnot, bo narzędzia kursów SNE mają służyć całemu Kościołowi. Podjęliśmy też decyzję o utworzeniu nowej diakoni – diakoni medialnej. Mamy czas jaki mamy, więc najwyższa pora, żeby też mocno zaistnieć w mediach społecznościowych. No i oczywiście podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu formacji i cotygodniowych spotkaniach w miejscach, w których SNE już istnieje.

Ks. Michał Krawczyk / Spotkanie inaugurujące nowy rok formacyjny | Fot. SNE Częstochowa / Facebook.com

Św. Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu często podkreślał, jak ważne jest zaangażowanie osób świeckich w życiu Kościoła. Szkoła Nowej Ewangelizacji doskonale rozumie przesłanie Ojca Świętego, czego owocem jest tworzenie możliwości, by osoby świeckie mogły odnaleźć swoją płaszczyznę działania w Kościele. Ks. Michał Krawczyk podsumował to, co jest zamysłem Szkoły Nowej Ewangelizacji:

Zamysłem Szkoły Nowej Ewangelizacji jest formacja świeckich do tego, żeby na mocy chrztu św. głosili Ewangelię i przede wszystkim czynili uczniów, a więc następców, w myśl nakazu Jezusa Chrystusa „Idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów” z Ewangelii św. Mateusza. W jaki sposób to robimy? Po pierwsze dajemy odpowiedzialność na danym etapie formacji – odpowiedzialność za daną wspólnotę lub za konkretne grupki, ale też odpowiedzialność za poszczególne diakonie. I ta odpowiedzialność wyraża się w tym, że właśnie świeccy mają prowadzić szkolenia, katechezy, konkretną formację i nauczanie na dany temat. Oczywiście mają też być pod okiem pasterza. Kolejna przestrzeń, w którą świeccy wchodzą to prowadzenie kursów SNE, czyli rekolekcji. Bo tak naprawdę kurs prowadzi cała ekipa: ksiądz i powiedzmy 10 osób świeckich. Każdy według swojego charyzmatu, darów oraz talentów i to stanowi całość tzw. „ekipy”, która formuje się i później sama prowadzi te rekolekcje.

Istotnym aspektem działania SNE jest czynienie ludzi odpowiedzialnymi za określone obszary działania. Odpowiedzialność ta pozwala się pełniej zaangażować i jest naturalnym bodźcem do samorozwoju. Szczegóły na temat działań Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz terminy i miejsca spotkań można znaleźć na stronie internetowej www.sneczestochowa.org.

Spotkanie inaugurujące nowy rok formacyjny | Fot. SNE Częstochowa / Facebook.com
Skip to content