Szlak Dziedzictwa Paulinów, Jasna Góra 8 lutego 2021/fot. Radio Fiat

Na Jasnej Górze zaprezentowano „Strategię Rozwoju Szlaku Paulinów” na terenie województwa śląskiego. Dokument wypracowany został wspólnie przez ekspertów z zakresu turystyki, instytucje marszałkowskie województwa śląskiego oraz Zakon Paulinów.

„Strategia” wchodzi w skład projektu „Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów”, który powstał w 2019 roku. Jego celem jest pokazanie dziedzictwa, które paulini wnieśli do Polski, Węgier, Słowacji i Chorwacji przez lata posługi. Inspiracją do powstania inicjatywy był przeżywany w ubiegłym roku jubileusz 750. rocznicy śmierci bł. Euzebiusza, założyciela Zakonu. Pierwszy etap projektu dotyczy województwa śląskiego, którego najważniejszym punktem jest właśnie Jasna Góra. Obok niej wpisane zostały dwa inne miejsca: klasztor w Leśniowie oraz kompleks klasztorny św. Barbary w Częstochowie. W następnych etapach szlak ma zostać rozbudowany o kolejne regiony Polski oraz zagranicy. – Chcemy zachęcać do poznawania historii paulinów. Opowiadać o miejscach, gdzie posługiwali od wieków, ukazując ich dorobek duchowy i materialny – mówi Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów:

– To dziedzictwo budowane było przez wieki. Na gruncie modlitwy i kontaktu z Bogiem. Wszystkie te zabytki, architektura, muzyka, sztuka będzie można zobaczyć na Szlaku. To wspaniałe połączenie dziedzictwa materialnego z duchowym.

Projekt realizowany jest przez Zakon Paulinów oraz Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach (podpisanie deklaracji w sprawie współpracy odbyło się 27 marca 2019 roku). To wspaniałe przedsięwzięcie, mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego:

– Podstawowe elementy Strategii są już rozpisane. Oczywiście o niektórych działaniach musimy  jeszcze przedyskutować. Wspólnie z Zakonem Paulinów chcemy pokazać piękno naszego województwa. Śląsk słynie z przemysłu, ale pamiętajmy też, że mamy tu przepiękne miejsca, które warto zobaczyć.

Zwiedzanie Szlaku Paulinów ma być sposobem na integrację różnych grup społecznych (głównie rodzin), a także wyjątkowej edukacji historycznej. Będzie pieszy, rowerowy i samochodowy – tłumaczy Wojciech Dziąbek, dyrektor departamentu turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

– W tym roku chcemy oddać do użytku pierwszą trasę, dla turystów pieszych. Być może będzie można z niej korzystać już jesienią. Oczywiście Śląsk to dopiero początek. Szlak prowadzić będzie przez inne województwa w Polsce, a także przez kraje Europy. To ok. 50 wspaniałych zabytków, związanych historycznie z paulinami.

Spotkanie na Jasnej Górze było też okazją do pierwszej publicznej prezentacji logotypu „Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów”. Identyfikacja wizualna symbolizuje dwie drogi, które wspólnie prowadza do Chrystusa, wyjaśnia Generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski:

– Logo symbolizuje dwie drogi tego świata – duchową oraz materialną, które zazębiają się. Obie są piękne i prowadzą do Boga. Choć różne, stają się jednością.

Oficjalny termin rozpoczęcia wszystkich działań zewnętrznych, prowadzonych w ramach projektu, uzależniony jest od regulacji prawnych. Dodatkowym utrudnieniem jest tez czas epidemiczny. Całe przedsięwzięcie to koszt wielu milionów złotych. Część środków pochodzić będzie z dofinansowania rządowego.

ABK

Skip to content