Trwa kurs ceremoniarza Liturgicznej Służby Ołtarza

Trwa kurs ceremoniarza organizowany przez Liturgiczną Służbę Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej. Biorą w nim udział ministranci oraz lektorzy z minimum dwuletnim doświadczeniem w posługiwaniu. Kurs rozpoczął się 15 stycznia i będzie trwać przez pół roku.

Jego zadaniem jest pogłębienie znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministrantów podczas różnych uroczystości parafialnych.

– Kurs odbywa się co dwa lata i przygotowuje on młodych chłopaków, którzy mają już doświadczenie służby przy ołtarzu, jako ministranci lub lektorzy, do tego, aby mogli kierować przygotowaniem tej liturgii w parafiach. Kurs ceremoniarza składa się z pięciu spotkań, które odbywają się w soboty. Przekazujemy tam informacje dotyczące przede wszystkim liturgii i zasad jej przygotowywania. Kandydaci poznają obrzędy, księgi oraz prawo liturgiczne. Kurs ma na celu przygotowanie osób, które pomogą duszpasterzom w przygotowaniu liturgii na co dzień i od święta, aby była ona piękna i przede wszystkim poprawna – mówił ks. Paweł Wróbel, duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej.

Podczas pierwszego spotkania ministranci i lektorzy poznawali zadania ceremoniarza oraz uczestniczyli w przygotowaniach do liturgii. Wykłady w tej tematyce prowadził ks. Damian Kwiatkowski, moderator krajowy Domowego Kościoła.

– Podczas wykładów próbowałem przedstawić, czym jest idea ceremoniarza w przepisach liturgicznych i w życiu Kościoła. Pokazywałem przyszłym ceremoniarzom, jak powinni patrzeć na liturgię z perspektywy osoby posiadającej wiedzę liturgiczną i mającej odpowiedzialność za organizację ceremonii. Poszczególne dni będą pokazywać różne aspekty takiego patrzenia na poszczególne obrzędy Mszy św., na ceremonię z biskupem, przygotowania ksiąg i paramentów. Skupimy się na aspektach zarządzania i dobrego przygotowania, zarówno przed jak i w czasie liturgii – tłumaczył ks. Damian Kwiatkowski.

Kurs ceremoniarza jest organizowany w archidiecezji częstochowskiej cyklicznie, począwszy od 2008 roku. Od początku udział w kursach bierze ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej, który przygotowuje ministrantów i lektorów do praktycznej posługi ceremoniarza.

– Po przygotowaniach kandydatów w sposób teoretyczny, będę starał się z nimi w praktyczny sposób omawiać kolejne części liturgii. Mam na myśli głównie te kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę, a które mogą okazać się problematyczne. Weźmiemy też pod uwagę przepisy poszczególnych części liturgii – wyjaśnił ks. Mariusz Bakalarz.

Zakończeniem kursu będzie dzień skupienia, połączony z Mszą św. i uroczystym błogosławieństwem nowych ceremoniarzy. Jest on planowany na 14 maja.

BNO

Skip to content