Mszą św. w kościele św. Wojciecha rozpoczęło się spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej z metropolitą częstochowskim abp. Wacławem Depo. Wspólnie z nim Eucharystię koncelebrowali m. in. asystent diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ks. Jacek Michalewski, zastępca asystenta diecezjalnego ks. Radosław Rychlik, podprzeor klasztoru jasnogórskiego o. Jan Poteralski oraz ks. Mariusz Trojanowski. Abp. Wacław Depo podkreślał rolę Akcji Katolickiej, jako wspólnoty:
– Chciałbym bardzo mocno zaznaczyć, że tutaj nie chodzi o akcyjność, bo to się nazywa Akcja Katolicka, ale tutaj chodzi o codzienną wierność poprzez chociażby modlitwę każdego z nich, a później dopiero wynikające z wiary i modlitwy działanie. Dlatego to, co zostaje nam przypomniane przez posługę św. Jana Pawła II, że najpierw musimy rozważać tajemnicę naszego zanurzenia i więzi z Jezusem, jako osobiste połączenie nas poprzez tajemnicę chrztu i inne sakramenty święte, a później od tej tajemnicy przechodzimy do wspólnoty. Do wspólnoty, którą stanowimy z Bogiem i pomiędzy sobą.
Ze spotkania wspólnoty cieszył się asystent diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ks. Jacek Michalewski:
– Bardzo się cieszymy, że jest z nami nasz pasterz. Najpierw to jest umocnienie w Eucharystii i prośba do Boga abyśmy byli ewangelizatorami we współczesnym świecie, żebyśmy byli tymi, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa i czynią uczniów.
O spotkaniu oraz intencjach jakie wznoszone będą w trakcie Mszy św. mówił prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Artur Dąbrowski:
– Myślę, że czołową intencją jest to, żeby Akcja Katolicka zaczęła wcielać wytyczne, które są w adhortacji św. Jana Pawła II “Christifideles Laici”, której 30 rocznica przypadała pod koniec ubiegłego roku.
Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele Akcji Katolickiej złożyli podziękowania metropolicie częstochowskiemu za opiekę i wsparcie, jakiego zawsze im udziela. Po Eucharystii odbyło się spotkanie opłatkowe abp. Wacława Depo z Akcją Katolicką oraz Rycerzami Kolumba i Klubem Seniora działającymi przy parafii św. Wojciecha.

ZD

Skip to content