„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)” – tak brzmi hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który obchodzony jest w Kościele już po raz 114. Od 18 do 25 stycznia przeżywać będziemy wspólne spotkania i modlitwy, jednoczące wiernych w dialogu ekumenicznym.

Pierwsze pomysły podjęcia tego typu inicjatywy pojawiły się już w XIX wieku. Ideę międzywyznaniowej modlitwy o jedność chrześcijan rozszerzył natomiast anglikański duchowny ks. Paul Wattson w 1908 roku. Więcej na ten temat mówi ks. kan. dr Jarosław Grabowski, kierownik Referatu Dialogu: ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi:

– Zainicjował tego typu spotkania. Wcześniej nazywały się one Oktawami Modlitw o Jedność. W pewnym momencie podzieleni schizmami z XI oraz XVI w. chrześcijanie doszli do wniosku, jak bardzo potrzebne jest ich wspólne działanie. Wynikało to m.in. z zaangażowania misyjnego chrześcijan. Troska o ewangelizację tubylców różnych krajów zrodziła potrzebę ekumenicznego zaangażowania. Przełom w Kościele katolickim nastąpił w latach 60. XX w. Uwieńczeniem był Sobór Watykański II oraz Dekret o Ekumenizmie, który określa katolickie zasady ekumenizmu i wprowadził oficjalnie Kościół Rzymskokatolicki inicjatyw ekumenicznych, prowadzonych też od wielu lat przez Światową Radę Kościołów. Ekumenizm to jeden wielki krok do jedności.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to szczególna próba pojednania różnorodności oraz szansa lepszego zrozumienia tradycji chrześcijańskich. – Wszyscy pragniemy wspólnego dobra – mówi ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego:

– Ten czas przeżywamy dlatego, że jesteśmy jedną wielką Bożą rodziną – zjednoczoną z Jezusem Chrystusem. Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan brzmi: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)”. Kto przyszedł oddać pokłon narodzonemu w Betlejem? Przyszli pasterze i magowie ze Wschodu, czyli poganie. Można więc powiedzieć, że były to delegacje reprezentujące każdego człowieka, kulturę oraz obyczajowość.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, czy też propozycjami liturgii nabożeństw. Polską wersję broszury z materiałami opracowują wspólnie: Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Polska Rada Ekumeniczna, której oddziały regionalne angażują się także w organizację Tygodnia Modlitw w całej Polsce.

18 stycznia w archidiecezji częstochowskiej odbędzie się Nabożeństwo Słowa Bożego pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego. Początek modlitwy o godz. 17.00 w kościele ewangelicko-reformowanym w Kleszczowie. Następnie wierni spotkają się podczas Eucharystii sprawowanej przez abp. Wacława Depo 20 stycznia o godz. 18.00 w Kościele rektorackim. Dzień później, od godz. 17.45 w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej trwać będzie natomiast panel ekumeniczny. W ramach 114. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan usłyszymy również występ zespołu prawosławnego „Armonia” z Białegostoku, który wystąpi przed publicznością 22 stycznia o godz. 17.00 w częstochowskiej cerkwi przy ul. Śląskiej.

ABK

Skip to content