U Matki Nadziei – Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasnej Górze

9. Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę fot. Radio Fiat

Na Jasnej Górze po raz dziewiąty odbyła się Pielgrzymka Żywego Różańca. Na wspólnej modlitwie uczestnicy trwali 4 i 5 czerwca. W program wydarzenia wpisał się m. in. Apel Jasnogórski i nocne czuwanie. Głównym punktem była sobotnia Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego na szczycie jasnogórskim.

Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Maryja, Matka Nadziei”. Moderator Krajowy Żywego Różańca, ks. Jacek Gancarek, mówił o tym, że nadzieja to cnota otwierająca horyzont na Boga i wieczność:

-Nie dajmy sobie wmówić, że różaniec jest modlitwą tylko osób starszych. To jest modlitwa pełna nadziei, modlitwa przemiany serca. To jest modlitwa na dzisiejszy czas. Św. Jan Paweł II mówił, że różaniec to skuteczna broń przeciwko herezjom, wojnom, piekłu.

W homilii bp Andrzej Przybylski zwrócił uwagę na to, dlaczego Maryja zasługuje na miano “Matki Nadziei”:

-Mówimy do niej “Witaj Królowo” i w tym zawiera się nadzieja na zbawienie, że jak ona jest w moim życiu, w rodzinie, w Polsce, w Kościele, to przyjdzie zbawienie. Nie wystarczy mieć wiary, że gdzieś tam w niebie jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ale kiedy mamy Maryję, czujemy że jesteśmy współdziedzicami Jej Syna – Dawcy Nadziei. 

Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej mówił także co należy zrobić, by różaniec uczynić modlitwą dającą poczucie sensu życia:

-Po pierwsze zawsze proście Ducha Świętego, byście każdą tajemnicę odmawiali z taką pewną nadzieją, wewnętrznym przekonaniem i niezachwianą ufnością, że modląc się na różańcu wypraszacie ludziom, światu Kościołowi, nadzieję. Módlcie się na różańcu z olbrzymią nadzieją, bo każda tajemnica różańca niesie nadzieję. 

Dzieło modlitwy różańcowej w Polsce, dynamicznie się rozwija. Radość z tego faktu wyrażała s. Emanuela Stachurska, sekretarz Zarządu Żywego Różańca:

-Jedna dziesiątka różańca w skupieniu nie wymaga wiele czasu, więcej poświęcamy go na inne rzeczy, bez skupienia czasem. To jest modlitwa, która może przemienić bardzo wiele ludzi, naprawdę przemienić świat, przemienić osoby, które rządzą państwami, dlatego że my otaczamy ich dobrem, które płynie od Boga. Niesamowite dzieło, cieszę się bardzo, że rozwija się w Polsce i modlę się, by tak nadal było.

Wspólnota „Żywego Różańca” założona została przez Paulinę Jaricot w Lyonie, w roku 1826. W Polsce zrzesza około 2 mln wiernych. Koła i Róże różańcowe działają we wszystkich diecezjach kraju.

JS/BPJG

 

Skip to content