Sanktuarium św. Józefa/fot. Radio Fiat


W Ewangeliach jego imię wymieniane jest 14 razy. Według św. Mateusza pochodził z rodu Dawida. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Ożenił się z Marią z Nazaretu i stał się opiekunem Syna Bożego. Jest symbolem mądrości, rozwagi i bezgranicznego zaufania. 19 marca Kościół katolicki obchodzi Uroczystość św. Józefa, Opiekuna Rodzin.

W 1870 roku papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. – Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny to wyjątkowa postać, do której zwracamy się szczególnie w trudnych chwilach naszego życia – mówi bp Andrzej Przybylski:

– W historii Kościoła problemy świata wielokrotnie zawierzane były św. Józefowi. Widząc trudności, z jakimi obecnie się zmagamy, 8 grudnia 2020 roku papież Franciszek poprosił nas, abyśmy ponownie udali się do św. Józefa. Prosili go o wstawiennictwo i pokonanie wszelkich trudności.

Z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego papież Franciszek poinformował wiernych, że św. Józef został wybrany na patrona 2021 roku. W Liście apostolskim „Patris corde (…)” Ojciec św. nazwał Opiekuna Jezusa „Ojcem czułości w posłuszeństwie, gościnności i twórczej odwagi”. W Częstochowie św. Józef szczególnie czczony jest w Sanktuarium przy ul. Okrzei. O historii tego miejsca mówi proboszcz parafii ks. Marek Kundzicz:

– Parafia powstała w 2010 roku, ale kościół oczywiście jest o wiele starsza. W 1904 roku z inicjatywy Ryty Mierzwińskiej wybudowano tutaj niewielką kapliczkę.  Rok później, dzięki staraniom ks. Bolesława Osadnika, wybudowano nową, większą kapliczkę. Jej budowniczym był Derlinger, a środki finansowe przekazał Bernard Hantke – ówczesny właściciel pobliskiej huty. 9 lutego 1910 roku została erygowana nowa parafia pod wezwaniem Opieki św. Józefa. W 1913 roku zostały zakupione grunty pod budowę kościoła i powstały pierwsze plany budowy. Początkowo kościół miał być zbudowany w stylu neoromańskim, ale plany zaginęły podczas I wojny światowej i nie zostały dotąd odnalezione.

O św. Józefie przypomina też Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu w częstochowskiej archikatedrze, gdzie znajdują się jego dwa wizerunki (na fresku oraz obrazie), o czym mówi ks. Łukasz Sakowski, wikariusz parafii św. Rodziny:

– W naszej parafii, w której patronuje św. Józef, wielu szuka u niego pomocy. Błogosławiąc związki małżeństwie, daję obraz św. Rodziny jako pamiątkę tego sakramentu. Paniom młodym zawsze mówię, że mają być jak przedstawiona na obrazie Maryja – czuła i delikatna. Narzeczonym tłumaczę z kolei, że mają być jak św. Józef – troskliwi i opiekuńczy.

Z okazji Uroczystości św. Józefa, 19 marca o godz. 18.00, w Sanktuarium na Rakowie odprawiona zostanie uroczysta Msza św., której przewodniczyć będzie abp Wacław Depo.

ABK

Skip to content