Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele Ewangelicko – Augsburskim

Częstochowa,_ul._Św._Rocha_cmentarz_ewangelicki_nr_639620_(76)

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia wszyscy wierni – nie tylko – odwiedzają groby swoich bliskich zmarłych, ale także modlą się, oddając cześć tym, którzy poświęcili swoje życie Bogu. Choć ceremonia ta kojarzy się głównie z odłamem rzymskokatolickim, część innych kościołów, w tym anglikański i wiele z luterańskich, również ją uznaje. Jak obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele Ewangelicko – Augsburskim?

Uroczystość Wszystkich Świętych jest świętem, które należy do II półrocza roku kościelnego. W kościele ewangelickim dzień 1 listopada nazywany bywa często Pamiątką Umarłych. Nie oznacza to jednak, że ewangelicy nie myślą o tych, których odprowadzili na ziemię cmentarną. Jest to niewątpliwie dzień, kiedy odwiedzamy nekropolie, stając nad grobami swoich bliskich. Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem pewnej refleksji, wielkiego wejrzenia w siebie i zastanowienia się nad sensem życia. Wędrując na ziemię cmentarną, ewangelicy zdają sobie sprawę albo zostaje im to przypomniane poprzez ewangelię, że grób nie jest końcem ludzkiej wędrówki życia. Jest to tylko kolejny przystanek na drodze zbawienia. Dzień Pamiątki Umarłych przypomina nam także, że śmierć nie zwycięża nad Chrześcijaninem, nad człowiekiem wiary. Jej pogromcą jest Jezus Chrystus, a przede wszystkim jego zmartwychwstanie, poprzez które wlewa w ludzkie serca nadzieję zbawienia. Na nekropoliach nie modlimy się już za dusze tych, którzy zasnęli, nie prosimy Boga o skrócenie Czyśćca, ponieważ Czyściec w kościele luterańskim nie istnieje. Dzień Pamiątki Umarłych następuje bezpośrednio po dniu Reformacji – święcie, które uzmysławia nam, że jedynym dawcą zbawienia jest Jezus Chrystus. Oznacza to, że w dniu 1 listopada szukamy właściwej drogi, jeszcze mocniej chwytając się, wyciągniętej do nas ręki. Ewangelicy, przychodząc na cmentarz, przynoszą ze sobą kwiaty oraz wieńce. Zapalają czasem symboliczną świecę, choć jest ich nieco mniej niż na nekropoliach rzymskokatolickich. Nie oznacza to jednak, że tego typu symbol jest czymś złym. Stając nad grobami bliskich, pragniemy podziękować za osoby, które zostały zabrane z doczesności do wieczności, ponieważ wiele z nich dało nam od siebie coś szczególnego – wyznał ks. Adam Glajcar, proboszcz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Częstochowie.

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, oddającym swoje życie dla wiary Chrystusa, a którzy nie wspomniano w kanonie Mszy Świętej. Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja.

PI

foto. „Częstochowa, ul. Św. Rocha cmentarz ewangelicki nr 639620 (76)” autorstwa Zanfra – Praca własna.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content