Uroczystości odpustowe w Niższym Seminarium Duchownym

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej obchodzi dziś uroczystość swojego patrona, św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji w kaplicy seminaryjnej odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył bp Grzegorz Kaszak z diecezji sosnowieckiej. Eucharystię wspólnie z nim koncelebrowali m. in. ks. prał. Jerzy Bielecki, rektor Niższego Seminarium Duchownego, ks. prałat Teofil Siudy oraz ks. dr Grzegorz Szumera, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. We Mszy św. uczestniczyli alumni niższego seminarium oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, którego patronem również jest św. Józef.
W wygłoszonej homilii bp Kaszak podzielił się refleksją na temat dzisiejszej młodzieży, która chciałaby się ciągle bawić, marzy o łatwym i przyjemnym życiu i postępuje tak, jakby nie było żadnych zasad. A przecież życie bez podejmowania często trudnych decyzji, bez obowiązków i odpowiedzialności nie może przynieść szczęścia. Dlatego powinniśmy takim młodym ludziom przedstawiać przykłady postaci odpowiedzialnych i żyjących w zgodzie z sumieniem. A taką postacią jest właśnie św. Józef.
– Święty Józef – mówił bp Kaszak – to ten, który podjął wyzwanie, i to nie lada wyzwanie. On wierzy, ufa i to całkowicie. On jest posłuszny, podporządkował swój rozum, swoją wolę temu, co Pan Bóg przez swojego wysłannika mówi.
W trakcie kazania padły również słowa, że takich przykładów, jak św. Józef, niestety brakuje, ale musimy ich szukać wokół siebie. Ks. biskup prosił na zakończenia kazania, aby jako patron św. Józef spoglądał na przyszłych kapłanów z miłością i wszystkie sprawy mu zawierzane pomógł rozwiązać i spełnić.
Po zakończonej Mszy św. ks. rektor Jerzy Bielecki zaprosił wszystkich gości do obejrzenia specjalnie przygotowanego na ten dzień misterium o św. Józefie, które zostało zaprezentowane przez uczniów II klasy niższego seminarium. Po spektaklu wszyscy udali się na wspólną wieczerzę, po której był czas na miłe rozmowy.
Niższe Seminarium Duchowne jest szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki. Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych. Cele i zadania, jakie sobie stawia Niższe Seminarium Duchowne wymagają stałej obecności uczniów w Seminarium. Z tej racji szkoła prowadzi internat, który jest integralną częścią Seminarium. Wszyscy uczniowie, którzy pobierają naukę w Seminarium, mieszkają w internacie seminaryjnym.

ZD

Skip to content