W Częstochowie spotkali się odpowiedzialni za duszpasterstwa powołań

W sobotę 8 października w Częstochowie odbyła się konferencja osób odpowiedzialnych za duszpasterstwa powołań z całej Polski. Zjazd rozpoczęto Mszą św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Następnie uczestnicy przenieśli się do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie obradowali nad bieżącymi zagadnieniami.

Zjazdowi przewodniczył bp Andrzej Przybylski, który od czterech miesięcy pełni funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań. Modlitwę w intencjach zjazdu rozpoczął już podczas czwartkowego (6.10) Apelu Jasnogórskiego, gdy podczas modlitwy apelowej zwrócił się do Matki Bożej z prośbą o nowe powołania, nie tylko do kapłaństwa:

Maryjo – jesteś przykładem dla wszystkich powołanych, bo każdy człowiek jest powołany. Nie ma ludzi niepowołanych przez Boga. Są co najwyżej ludzie głusi na powołanie, uciekający przed nim albo tak zapatrzeni w siebie, że chcą żyć wyłącznie według własnego planu na życie. […] Dziś chcemy Boga i Maryję poprosić o powołania, bo żniwo coraz większe, a robotników mało. Tak, coraz mniej jest księży, zakonników i sióstr zakonnych. Ubywa ludzi, którzy chcą poświęcić życie dla Pana, ale to nie tylko powołania kapłańskie i zakonne są w kryzysie. W kryzysie są powołania w ogóle! Bo ludzie bardziej słuchają siebie, niż wołania Boga.

Sobotni zjazd „powołaniowców” zgromadził w Wyższym Seminarium Duchownym ponad setkę duszpasterzy powołaniowych, zarówno diecezjalnych jak i zakonnych. Wydarzenie to wpisuje się w pracę Konferencji Episkopatu Polski, co szerzej wyjaśnia bp Andrzej Przybylski:

Mamy teraz takie spotkanie robocze. Najpierw ja, jako delegat KEP przedstawiałem watykańskie wskazania, dotyczące pracy nad powołaniami kapłańskimi w Polsce. Teraz uczestnicy spotkania pracują w grupach, podejmując już konkretne aspekty duszpasterstwa powołań w swoich dziedzinach. Tego typu spotkania odbywają się zwykle dwa razy w roku, po to, żeby się wymienić doświadczeniami i pomysłami, bo skala pomysłowości duszpasterzy powołań jest bardzo duża.

Fot. ks. dr Michał Pabiańczyk / WSD

Podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze homilię wygłosił ks. Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań. Zapytany o metody pracy nad rozeznawaniem powołań podkreśla, że cały czas muszą one ulegać aktualizacji i częstochowski zjazd również temu służy, żeby tym razem pod kierownictwem bp Andrzeja, próbować wyznaczyć nowe kierunki dla tego rodzaju duszpasterstwa:

Właściwie wchodzimy jakby w nowy cykl pracy, oczywiście w oparciu o struktury, które już są, ale chodzi o to, żeby wraz z duszpasterzami powołań wypracować pewną strukturę i pewien sposób pracy nad powołaniami dzisiaj. Wiemy, że ten problem jest dzisiaj niezwykle ważny – problem dotarcia do młodego człowieka i wytłumaczenia mu, czym tak naprawdę jest powołanie. Każdy jakimś powołaniem się cieszy, ale żeby to powołanie właściwie odczytać, rozeznać i rzeczywiście przeżyć swoje życie w sposób treściwy i pełny.

Październikowy zjazd duszpasterzy powołań na Jasnej Górze i w Wyższym Seminarium Duchownym ma szansę stać się otwarciem nowego etapu w pracy powołaniowej. Duszpasterze bowiem coraz częściej zwracają uwagę, że swoją posługę muszą rozszerzyć również na rodziny. Bo to w nich, jeżeli jest ku temu sprzyjająca atmosfera, powołania do życia małżeńskiego, kapłańskiego oraz konsekrowanego kiełkują i rozwijają się, czekając na zakwitnięcie.

Zjazd duszpasterstwa powołań

Skip to content