Warsztaty Biblijne o Zmartwychwstaniu

„Chrystus jednak zmartwychwstał, i to jako pierwszy…” – to fragment Listu do Koryntian, który omawiano podczas kolejnych Warsztatów Biblijnych w księgarni św. Pawła.

Spotkanie w ramach cyklu miało miejsce w poniedziałek 4 kwietnia, a jego tematem było Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

– Zawsze zderzamy się z ogromną Tajemnicą w kwestii Zmartwychwstania Chrystusa. Musimy unikać bajkowego i uproszczonego rozumienia tej prawdy, ponieważ w ten sposób ciężko będzie ją nam przełożyć na nasze codzienne życie. Jeśli my, Chrześcijanie nie żyjemy w przestrzeni Tajemnicy Zmartwychwstania, to błądzimy, jak dzieci we mgle. Te warsztaty mają nam pomóc w osobistej refleksji na temat rozumienia Zmartwychwstania – powiedział prowadzący rozważania ks. Wojciech Turek, przełożony Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce i w Ukrainie.

Niezmiennie Warsztaty prowadzone są metodą: Jezus – Droga, Prawda, Życie. Cóż to takiego?

– Jest to niezwykła, bo integracyjna metoda, łącząca wszystkie władze duszy – wolę, umysł, serce. Często wydaje się nam, że źródłem naszego nieszczęścia jest coś zewnętrznego, poza nami. Prawda jest taka, że jest to brak jedności, który nosimy w sobie. Często coś chcemy, ale nie możemy. Ta metoda bardzo głęboko bazuje na Słowie Bożym, integrując nas w sobie. Jeśli jesteśmy jednością, mamy inną perspektywę patrzenia na świat – wyjaśniła Anna Gawęda z Księgarni Świętego Pawła.

Warsztaty prowadzone są metodą bł. Jakuba Alberione. Spotkanie, które miało miejsce 4 kwietnia, było ostatnim w ramach bieżącego cyklu.

BNO

Skip to content