„Warto służyć” – pielgrzymka harcerzy na Jasną Górę

W sobotę 16 października na Jasną Górę po raz 26. pielgrzymowali harcerze z całej Polski. W Kaplicy Cudownego Obrazu odprawiona została Msza św., której przewodniczył ks. harcmistrz Wojciech Jurkowski. Tegoroczne hasło nawiązuje do słów bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, którego relikwie dotarły dokładnie dwa tygodnie wcześniej na Jasną Górę.

O szczegółach tegorocznej pielgrzymki mówi harcmistrz Przemysław Kowalski, komendant 26. pielgrzymki ZHP na Jasną Górę:

-Dzisiaj reprezentacja ZHP gromadzi się w Sanktuarium na Jasnej Górze podczas swojej pielgrzymki. Chcemy dziękować za kolejny rok służby harcerskiej. W harcerskim gronie pielgrzymujemy do Matki, aby zawierzać jej naszą służbę i prosić o łaski oraz abyśmy jak najlepiej mogli służyć Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Homilię skierowaną do druhów i druhen wygłosił ks. hm. Wojciech Jurkowski. Tak mówił o istocie pielgrzymowania harcerzy na Jasną Górę oraz o tym, jak ważne są autorytety:

-Pielgrzymka to zawsze jest taki czas, kiedy “ładujemy akumulatory”. Na pielgrzymkę przyjeżdżamy dziękować. Dzisiaj dziękujemy za wielkich Polaków jakimi byli św. Jan Paweł II i bł. kardynał Stefan Wyszyński. Chcemy brać z nich przykład. Oni nas ukierunkowują, uczą jak patrzeć na drugiego człowieka.

Druhny i druhowie otrzymali pamiątkowe różańce, a w dowód uznania Jasnej Góry za miejsce przyjazne harcerzom przekazali pamiątkowy dyplom i świecę na przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju, które dotrze tu tradycyjnie w grudniu.

Skip to content