Wiara, Kościół i katecheza – Sympozjum Katechetyczne w WSD

Ks. Mariusz Woźniak podczas głoszenia referatu Kościół – od hebrajskiego Kahal do greckiej Ecclesia, 29.10.2022/fot. Radio Fiat

„Wierzę w Kościół na i po katechezie” to temat Sympozjum Katechetycznego, które miało miejsce w auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Spotkanie odbyło się w sobotę 29 października i zostało poświęcone Kościołowi w wymiarze naukowym oraz praktycznym.

Sympozjum ma na celu przygotowanie realizacji nowego programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który zostanie wdrożony w czasie zbliżającego się Adwentu. Dla łatwiejszego przyswojenia tematyki, zebranie podzielono na kilka sesji.

– Nasze Sympozjum składa się z trzech segmentów. Pierwsza część to referaty, druga to świadectwa, natomiast trzecia – warsztaty. Generalnie spotkanie moglibyśmy podzielić na dwie części: ukazanie rzeczywistości Kościoła w wymiarze dydaktycznym i wychowawczym. Dydaktycznym, czyli bardziej naukowa refleksja o rzeczywistości Kościoła, natomiast wychowawczym: to wezwanie do autorefleksji i późniejszego działania na rzecz Kościoła – mówił prof. ks. Roman Ceglarek, dyrektor Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Jednym z prelegentów Sympozjum był ks. Mariusz Woźniak, wykładowca teologii biblijnej w Instytucie Teologicznym w Częstochowie oraz moderator Dzieła Biblijnego Archidiecezji Częstochowskiej. Poruszanym przez niego tematem był Kościół jako wspólnota zbawcza ludu Bożego.

– Ten wykład miał przypomnieć katechetom, że Kościół Jezusowy, jako wspólnota ludu Bożego jest odpowiedzią na Boży plan, zapowiadany i realizowany od momentu wyjścia Adama i Ewy z Edenu – powiedział prelegent.

Podczas Sympozjum mówiono również m.in. o wkładzie Kościoła w rozwój kultury i nauki, rzeczywistości Kościoła w programach oraz podręcznikach katechetycznych czy o zaangażowaniu młodych w Kościele poprzez świadectwa katechetów. Przeprowadzono też warsztaty na temat katechetów w Kościele w ujęciu synodalnym.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat

Wiara, Kościół i katecheza – Sympozjum Katechetyczne w WSD

Skip to content