Kształcenie w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie umożliwia kształtowanie człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo. Zdobyta wiedza religijna ma mu umożliwić wytworzenie postawy otwartości na wyzwania naszych czasów oraz odpowiedzialności w realizacji swego społecznego i zawodowego powołania.

Instytut zaprasza na pięcioletnie teologiczne studia magisterskie. O tym, dlaczego warto studiować właśnie tam, przekonuje ks. Łukasz Połacik, zastępca dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie:

– Teologię warto studiować z wielu powodów. Pierwszym z nich jest chęć nauczania o Bogu w profesjonalny sposób, m.in. w państwowych szkołach, czyli zostanie nauczycielem i katechetą oraz katechetą parafialnym, czyli kimś, kto animuje jakąś parafialną grupę, albo służy jakiejś wspólnocie, mając właśnie rzetelną i teologiczną wiedzę popartą pięcioletnimi studiami magisterskimi lub podyplomowymi. Drugim powodem jest studiowanie dla samych siebie, nie wiążąc przyszłości zawodowej z nauczaniem religii i byciem katechetą. Zainteresowani często chcą po prostu pogłębić swoją wiarę i horyzonty oraz naukę o samym Bogu.

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie to nie tylko studia teologiczne, ale także cały wachlarz studiów okołoinstytutowych.

– Jednym z nich jest właśnie Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej, czyli Studium Organistowskie, które kształci i przygotowuje przyszłych muzyków kościelnych do pracy i posługi w parafiach jako organiści i animatorzy muzyczni. Każdego, kto w sobie odkrywa jakikolwiek talent muzyczny, zapraszamy, będziemy starali się pomóc – zapewniał ks. Łukasz Połacik.

Teologiczne studia magisterskie trwają pięć lat, czyli 10 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra teologii. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym w zakresie nauk religijnych oraz o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność katechetyczno-pastoralną. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

BNO

Skip to content