Wspólną modlitwą oraz śpiewem kolęd rozpoczęto w częstochowskiej Kurii Metropolitalnej wizytę duszpasterską. Tzw. kolęda zawitała do poszczególnych biur i pokoi, które błogosławił oraz poświęcił metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Spotkanie poprzedziła modlitwa w kurialnej kaplicy z udziałem duchownych oraz pracowników instytucji. Jak podkreślił abp Depo, Kuria to nie tylko miejsce pracy, ale też wspólnoty ludzi, którzy są współodpowiedzialni za podejmowane dzieła lokalnego Kościoła.

– Jestem wdzięczny wszystkim, którzy stanowią kurialne agendy duszpasterskie, ponieważ celem tego miejsca są spotkania, rozmowy i wsłuchiwanie się w potrzeby ludzi, aby móc wyjść sobie naprzeciw i wspólnie spełniali się w różnych zadaniach. Błogosławieństwo, które wypraszaliśmy w kaplicy, będzie dla nas umocnieniem na drogach codzienności, ponieważ codzienność przynosi różne wyzwania – mówił abp Wacław Depo.

Nie tylko osoby świeckie przyjmują wizytę duszpasterską w swoich domach. Robią to także duchowni w miejscach, w których mieszkają oraz pracują. Nie powinno to dziwić, ponieważ taki rodzaj wizyty to wyraz troski duszpasterza o swoich wiernych.

– Każdy proboszcz jest zobowiązany do tego, aby odwiedzać swoich wiernych, by móc dzielić ich radości i zmartwienia oraz by poznawać ich i rozmawiać z nimi o sprawach wiary, parafii oraz codziennych trudnościach. Jest to również wyraz pasterskiej odpowiedzialności za swoich wiernych. W czasie, gdy abp odwiedza naszą kurię z wizytą duszpasterską, bardziej, niż kiedykolwiek czujemy się rodziną – wyjaśnił ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik Kurii Metropolitalnej.

Kolęda zakończyła się wspólnym spotkaniem przy kawie i herbacie abp. Wacława Depo z pracownikami kurii, zarówno świeckimi, jak i duchownymi.

BNO

 

Skip to content