Wizyta duszpasterska w Kurii Metropolitalnej

Wizyta duszpasterska w Kurii Metropolitalnej 08.01.2021 r./fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

Odśpiewaniem kolędy i wspólną modlitwą Anioł Pański rozpoczęła się wizyta duszpasterska, tzw kolęda, w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Częstochowskiej. Abp Wacław Depo wraz z towarzyszącymi mu pracownikami kurii nawiedzał wszystkie biura udzielając błogosławieństwa na kolejny rok pracy. Metropolita częstochowski przypomniał, jak ważną, mimo że obecnie w odmiennej formie, jest kolęda, jako forma wspólnej modlitwy:
– Kolęda jest związana nie tylko z odwiedzinami i spotkaniem w gronie rodzinnym duszpasterza danej parafii, ale jest związana z modlitwą i błogosławieństwem. I tego musimy wiernie przestrzegać. Dlatego, czy to będzie w naszych domach, czy w parafiach, czy tak, jak dzisiaj w kurii, prosimy Boga o jego błogosławieństwo dla naszej pracy, dla naszej współpracy i odpowiedzialności za te odcinki pracy, które są naszym udziałem. Ważne, żeby wracając do domu np. z kościoła, kiedy mamy trochę inną formę kolędowania, żeby właśnie pokropić wodą święcona nasze mieszkania, żeby nakreślić imiona w tych symbolach Kacper, Melchior i Baltazar na drzwiach naszych domów,żebyśmy tym samym przyznawali się do Chrystusa, że do niego należymy.
Jak zaznaczył ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej, kolęda jest przejawem naszej wspólnoty w wierze, zarówno w domu, jak i w pracy:
– Przede wszystkim w czasie wizyty duszpasterskiej odwiedza się domy, ale często również miejsca pracy. Tradycją jest, że także tutaj w kurii, która tak naprawdę jest urzędem, biurem, także odbywa się wizyta kolędowa. Gospodarz tego miejsca, ksiądz arcybiskup nas odwiedza z modlitwą, z zawierzeniem tego, czym się zajmujemy. To jest też taki szczególny dzień, kiedy możemy poczuć się wspólnotą, bo na co dzień każdy z nas ma swoje biurko, swoje sprawy, a tego dnia rozpoczynamy od modlitwy, wędrujemy po całym budynku ze śpiewem kolęd i modlitwą.
Na zakończenie wizyty kolędowej wszyscy pracownicy kurii wraz z abp. Wacławem Depo udali się na okazyjne spotkanie.

ZD