1 października Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie uroczyście zainauguruje nowy rok akademicki. Uczelnia jednak już teraz wchodzi w najintensywniejszy okres przygotowań. W piątek 23 września w gmachu Seminarium, pod kierownictwem abp. Wacława Depo odbyło się spotkanie robocze władz uczelni i wykładowców.

Częstochowskie Seminarium od tego roku akademickiego będzie pracowało w nieco innej formule niż dotychczas. O szczegółach spotkania i wyzwaniach w nadchodzącym roku akademickim mówi rektor Seminarium, ks. prof. Ryszard Selejdak:

To spotkanie wykładowców z Księdzem Arcybiskupem, w tym roku jest ono szczególne z tego względu, że po raz pierwszy będziemy funkcjonować jako Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie. Mamy do opracowania sprawy, dotyczące programu formacyjnego i programu nauczania na zbliżający się rok akademicki oraz wytyczenie drogi seminarzystom, aby każdego dnia jak najlepiej mogli się upodabniać do Chrystusa Dobrego Pasterza.

Spotkanie było swoistą odprawą przed nowym rokiem akademickim, podczas której abp Wacław Depo zapoznał się z planami kształcenia i formacji na najbliższy czas. Jak podkreślił Metropolita Częstochowski, Seminarium musi być zdolne do formowania nie tylko mądrych, ale także dobrych i odpowiedzialnych duszpasterzy:

Jeszcze przed oficjalną inauguracją roku akademickiego w naszym Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym spotykamy się w gronie profesorów, żeby rozmawiać na tematy osobistej odpowiedzialności każdego z nich za przedmiot, który będzie wykładał. […] Seminarium to nie jest tylko miejsce studiów pod to, żeby zdobywać mądrość, ale również po to, żeby za łaską Bożą być dobrym i odpowiedzialnym duszpasterzem, tworzącym wspólnoty wiernych.

Od 1 października studia w Częstochowie rozpocznie 11 nowych alumnów – siedmiu z diecezji częstochowskiej i czterech z sosnowieckiej. Uroczystości inauguracyjne rozpoczęte zostaną uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, do udziału, w której szczególnie gorąco zaproszone są osoby podejmujące trud modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 

Galeria: Radio Fiat

WSD przygotowuje się do nowego roku akademickiego

Skip to content