Wspólnota Ruchu Światło-Życie po rekolekcjach

Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie archidiecezji częstochowskiej odbył się w niedzielę 5 września w parafii św. Józefa w Częstochowie. W spotkaniu wzięła udział młodzież, a także siostry zakonne, klerycy oraz całe rodziny należące do wspólnoty.

W programie spotkania nie zabrakło godziny Meldunku oraz Świadectwa. Zwieńczeniem Dnia Wspólnoty była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo, który jak przyznał, sam wyrasta z tego ruchu odnowy Kościoła.

– W 1973 roku, jeszcze jako kleryk Seminarium w Sandomierzu byłem na rekolekcjach oazowych w Krościenku, które prowadził dla nas Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Późniejsza droga moderatora, czy też biskupa diecezjalnego jest dla mnie czymś normalnym, jako droga poprzez naszą wiarę. Poprzez Liturgię trzeba odbywać piękno naszych spotkań z Chrystusem. Wtedy jest wspólnota pomiędzy nami, czyli z Bogiem i pomiędzy ludźmi. Na kolejnym miejscu jest świadectwo wobec tych, którzy tej Ewangelii jeszcze nie znają, albo oddalili się od Chrystusa – mówił abp Wacław Depo.

W homilii głoszonej do przybyłych abp Wacław Depo powiedział, że każdy człowiek jest dla Boga ważny, niezależnie od misji, powołania, wieku oraz tego, co spełnia. Jak dodał, aby to dostrzec, należy odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie.

– […] Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Właśnie przez rekolekcje oazowe w każdym stopniu z pomocą Ducha Świętego odpowiadamy sobie na to pytanie. Nie ma innej pożądanej odpowiedzi, jak ta, której uczymy się z kart Pisma Świętego: Ty Jesteś Panem i Bogiem moim, Ty Jesteś Panem i Zbawicielem moim. Przyjmuje Cię do swojego serca, sposobu myślenia i mówienia po to, by dopasować czyny swojego życia […] – głosił metropolita częstochowski.

Na powakacyjnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie spotykają się wszyscy ci, którzy w czasie wakacji przeżywali rekolekcje oazowe.

– Są to m.in. dzieci na etapie Oazy Dzieci Bożych, czyli okres szkoły podstawowej. Oaza Nowej Drogi, czyli młodzież, która za chwilę stanie u progu liceów i szkół średnich. Oazy Nowego Życia są przeznaczone dla liceum i osób, które wchodzą powoli w dorosłość. Są też tutaj wspólnoty Oazy Domowego Kościoła, gdzie formują się małżonkowie, którzy żyją na co dzień charyzmatem Światło-Życie, które jest dziełem odkrytym i postulowanym przez ks. Franciszka Blachnickiego w latach 70. i 80. XX w. – tłumaczył ks. Mateusz Golis, wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pajęcznie.

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Częstochowskiej jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację, Ruch ten wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

BNO

>>Cała homilia abp. Wacława Depo<<

 

Skip to content