Wspomnienie św. Błażeja męczennika

Fot. ekai.pl

Choć studiował filozofię, pragnął leczyć ludzi. Po pewnym czasie porzucił zawód lekarza i rozpoczął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w Sebaście (dzisiejszej Turcji). 3 lutego Kościół katolicki wspomina św. Błażeja, niezłomnego w obronie wiary, patrona lekarzy oraz wszystkich, którzy borykają się z chorobami gardła i strun głosowych.

Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, która kiedyś stanowiła jeden z najprężniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego. Należy do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli. To przykład wytrwałego człowieka, który bezgranicznie zaufał Bogu. – Oddał życie w imię Jezusa Chrystusa – mówi Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej:

– Św. Błażej był biskupem, pasterzem Kościoła, męczennikiem. Każdy męczennik przypomina, abyśmy byli w swojej wierze wytrwali. Św. Błażej był niezłomny nie tylko jako biskup, ale również jako człowiek wielkiej wiary. Nie dał się skłonić do apostazji, zdrady wiary.

Do opuszczenia wspólnoty Kościoła św. Błażeja nie namówiono nawet poprzez zastosowanie najokrutniejszych tortur. Ścięto go mieczem ok. 316 roku, za panowania cesarza Licyniusza:

– Patrząc na zmiany, które dzieją się na świecie, męczennicy są dla nas wzorem. Umocnieniem, aby nie poddawać się. Nie ulegać presji środowiska i otoczenia, w którym się znajdujemy. Teraz nikt nie grozi nam śmiercią tak jak biskupowi Błażejowi, ale pojawia się ostracyzm ośmieszania czy wytykania palcami. Św. Błażej uczy nas tego, abyśmy trwali w wierze i ufali.

3 lutego w kościołach udzielane jest tzw. błogosławieństwo św. Błażeja. Podczas ceremonii duchowny dotyka gardło dwiema skrzyżowanymi świecami. Błogosławieństwo chronić ma także przed zarazą i bólami zębów. Św. Błażej jest patronem lekarzy, piekarzy, kapeluszników, wytwórców wosku, tkaczy, handlarzy wełną i muzykantów. Jest też czczony jako patron dobrej pogody oraz opiekun bydła.

W ikonografii święty przedstawiany jest jako biskup, który błogosławi. Jego atrybutami są: jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie, dwie skrzyżowane świece oraz zgrzebło – narzędzie tortur.

ABK