W Kościele Katolickim, 25 lipca, obchodzone jest wspomnienie św. Krzysztofa. Tego samego dnia obchodzi się również Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Jest to data, która ma uświadamiać wszystkich użytkowników dróg o konieczności zachowywania zasad bezpieczeństwa.

O św. Krzysztofie nie wiemy tak naprawdę wiele. Mimo tego, istnieją zapiski historyczne, które wspominają tę postać. Historię św. Krzysztofa przybliża ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik Kurii Metropolitalnej w Częstochowie:

Ze świadectw historycznych wynika, że był pewnie męczennikiem, żył w III wieku na obszarze dzisiejszej Azji Mniejszej. Dawne świadectwa przekazują informacje o jego dość rozpowszechnionym kulcie. Pojawiło się wiele legend i opowieści. Ta najpopularniejsza mówi o tym, że św. Krzysztof był człowiekiem, który postawił sobie za cel służenie najpotężniejszemu władcy na świecie. Służył więc królowi, ale widział, że król boi się szatana. Zaczął służyć szatanowi, ale zauważył, że szatan boi się Boga. Postanowił służyć Bogu, przyjął chrzest i stał się chrześcijaninem.

Dlaczego św. Krzysztof jest akurat patronem kierowców? Okazuje się, że wyjaśnia to pewna legenda:

Św. Krzysztof był człowiekiem wysokim, postawnym i silnym, który zarabiał na życie przenosząc ludzi na drugi brzeg rzeki. Kiedyś miało przyjść dziecko, które poprosiło o to, żeby je przenieść. Kiedy Krzysztof był w połowie drogi okazało się, że dziecko jest niesamowicie ciężkie. Zapytał więc dziecka kim jest, na co ono miało odpowiedzieć, że dźwiga na sobie ciężar całego świata. To są legendy, które powstały już w pierwszych wiekach. Samo imię Christoforos oznacza „niosący Chrystusa”. Stąd przyjęło się, że św. Krzysztof jest patronem podróżujących i stał się też opiekunem tych, którzy kierują pojazdami – dodaje ks. Mariusz Bakalarz.

Wspomnienie św. Krzysztofa to również Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Jest to akcja organizowana przez Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. Jego data nie została wybrana przez przypadek. Dzień Bezpiecznego Kierowcy jest organizowany co roku właśnie 25 lipca, we wspomnienie św. Krzysztofa. Ks. Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców, wyjaśnia na czym polega ta akcja:

Apelujemy do wszystkich kierowców, aby w tym dniu zadbać o bezpieczne, roztropne, życzliwe poruszanie się po drogach. W tym dniu trzeba uczcić św. Krzysztofa przez dobrą, spokojną, życzliwą jazdę. Jeśli ktoś posmakuje tej dobrej jazdy przez jeden dzień, to potem rozszerzy to na następne dni.

W Dzień Bezpiecznego Kierowcy trwa również akcja „Dzień bez mandatu”, która ma uświadomić kierowców, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze:

Co roku dzień w Dzień Bezpiecznego Kierowcy organizujemy akcję „Dzień bez mandatu”. Organizujemy to w różnych miejscach, parafiach, duszpasterstwach, przy pomocy duszpasterzy i policjantów. Jest to w centrum przesiadkowym w Łapach na Podlasiu. Tam, wspólnie z policjantami z Białegostoku, strażakami i służbą celno-skarbową będziemy zatrzymywać pojazdy, które będą sprawdzane – mówi ks. Marian Midura.

Krajowy duszpasterz kierowców pozdrowił również w rozmowie słuchaczy Radia Fiat:

Do wszystkich słuchaczy Radia Fiat z Częstochowy, składam najlepsze życzenia, aby przez cały rok św. Krzysztof się nimi opiekował i wszyscy jeździli bezpiecznie bez mandatów. Szczęść Boże.

Wspomnienie św. Krzysztofa to również okazja do poświęcenia swojego pojazdu. W wielu parafiach, najczęściej po Mszy św., kapłan święci samochody, rowery, motocykle i inne środki transportu.

WB

Skip to content