Za jej pośrednictwem Jezus przekazał 12 swoich obietnic. Wskazał na nieskończone miłosierdzie, jakim darzy nas Bóg oraz to, czego potrzeba człowiekowi do zbawienia duszy. 14 października Kościół wspomina św. Małgorzatę Marię Alacoque, orędowniczkę kultu Najświętszego Serca Jezusa.

Małgorzata urodziła się 22 lipca 1647 roku we francuskiej Burgundii. W wieku 4 lat złożyła ślub dozgonnej czystości. Habit zakonny otrzymała natomiast 25 sierpnia 1671 roku. Dwa razy piastowała urząd asystentki przełożonej. Była też mistrzynią nowicjuszek. Jezus objawiał się jej wielokrotnie, przedstawiając swoje Serce, jako kochające ludzi i spragnione ich miłości.

Jednym z orędzi było ustanowienie święta czczącego Jego Najświętsze Serce. – Bóg objawił nam Siebie w Swoim Synu jednorodzonym. To wielkie zdumienie wiary – tłumaczy abp Wacław Depo:

– Druga osoba Trójcy Świętej wyszła z metafizycznego zamknięcia, aby powiedzieć człowiekowi o swojej miłości. Ciało ludzkie weszło w wewnętrzne życie Boga i tak będzie na wieczność. Człowieczeństwo Jezusa stało się wewnętrznym życiem Boga, który się nie zmienił. Bóg, wychodząc ze Swoim synem i objawiając ludziom miłość, pozostaje tym samym Bogiem.

Wśród obietnic objawionych św. Małgorzacie Marii Alacoque znalazła się również ta, dotycząca pierwszych piątków miesiąca. – Wszyscy, którzy wypełnią wolę Boga, w chwili śmierci otrzymają szczególną łaskę – mówi ks. Michał Krawczyk, proboszcz parafii akademickiej św. Ireneusza BM w Częstochowie:

– Każdy grzech i słabość mają nie tylko wymiar osobisty, ale również społeczny. Są raną, która na nowo dotyka Pana Boga. Gdy Bóg widzi, jak cierpimy poprzez grzech, Jego serce również jest ranione. „Pierwszy piątek” to taka praktyka, ze przez przyjęcie Komunii św. wynagradza się Bogu za grzechy. Pan Jezus dał też obietnicę, że kto przez dziewięć pierwszy piątków miesiąca będzie przyjmował Komunię św. to nie umrze w grzechu ciężkim.

Św. Małgorzata Maria Alacoque zmarła 17 października 1690 roku. Beatyfikował ją papież Pius IX, a kanonizował Benedykt XV. Nazywana jest „świętą od Serca Jezusowego”.

12 obietnic Jezusa dane ludziom za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque:

• Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
• Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
• Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
• Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
• Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
• Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
• Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
• Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
• Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
• Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
• Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego
• Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

ABK

Skip to content