Wyższe Seminarium Duchowne przygotowuje się na nowy rok akademicki

W czwartek 23 września, w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyło się spotkanie wykładowców i wychowawców uczelni. Spotkanie rozpoczęto wspólną Eucharystią, której przewodniczył abp Wacław Depo.

Abp Wacław Depo podkreśla, że w obliczu spadku liczby powołań kapłańskich i zakonnych nasza modlitwa w tej intencji jest bardzo potrzebna:

Wyższe Seminarium Duchowne jest źródłem, które rodzi dla służby kapłańskiej nowych księży i dlatego trzeba koordynować tę pracę poprzez księży profesorów, księży wychowawców i całe nasze środowisko, które będzie rozpoczynało kolejny rok studiów i formacji. Dlatego potrzeba, abyśmy – jak zawsze – rozpoczynali Eucharystią, która jest z jednej strony dziękczynieniem a z drugiej prośbą o dary Ducha Świętego, potrzebne dla naszej pracy. A że dar powołań jest dzisiaj bardzo ważną sprawą, bo nie unikamy tego tematu, że jest spadek powołań, to tym bardziej nasza odpowiedzialność i ufna modlitwa powinny być większe.

Dzisiejsze spotkanie miało charakter organizacyjny. Władze i pracownicy Wyższego Seminarium Duchownego przygotowują się do rozpoczęcia nowego roku akademickiego w październiku. Wymaga to licznych działań, które rozpoczynają się właśnie teraz. Oprócz kwestii czysto technicznych, profesorowie WSD rozmawiali także o kwestiach związanych z nowymi metodami kształcenia, których wprowadzenie jest na razie na etapie rozważań.

Spotkanie profesorów WSD | Fot. Radio Fait

Podczas homilii abp Wacław Depo skierował do duchownych słowa, z których również osoby świeckie mogą wyciągnąć lekcję. Metropolita Częstochowski podkreślił, że religijność niezaangażowana jest pozbawiona sensu, a jej praktycy ograniczają się niemal wyłącznie do krytyki i pouczania zamiast się zaangażować i wziąć na siebie współodpowiedzialność za Kościół:

Z pewnością mamy świadomość do kogo idziemy, z kim się spotykamy i jaka jest nasza droga. Ale nieraz nasze drogi są ciemnością. […] Zauważmy zatem, że pragnienie podążania za Jezusem jest prawdziwe i szczere tylko wówczas, gdy towarzyszy mu stała gotowość poświęceni własnej osoby i oddania się na służbę Jego planom. […] W naszych wspólnotach przeciwieństwem [tego] jest religijność niezaangażowana. Owa „religijna przygoda” – jak zwykli nazywać powołanie ludzie odchodzący z drogi Chrystusa – traci sens. Zaangażowanie w tzw. „religijną przygodę” nie wystarczy. Trzeba nam mocy Ducha Świętego na każdy dzień, żeby wytrwać. Zbyt dużo mamy dzisiaj w Polsce duchownych i świeckich teologów, którzy nie tylko nas pouczają ale celebrują swoje nauczanie.

Na koniec abp Wacław Depo, przypominając nauczanie Jana Pawła II, udzielił słów pokrzepienia przypominając, że Bóg nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść:

Nawet jeśli wezwanie Chrystusa z Ogrodu Oliwnego „Wstańcie, chodźmy!” oznacza czas próby, wielki wysiłek i bolesny krzyż, nie musimy się niczego obawiać. Słowa te niosą w sobie także radość i pokój, które są owocem wiary. Boża Miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść. Ani nie stawia wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać. Jeśli Bóg wzywa, przychodzi z konieczną pomocą.

Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie będzie miała miejsce w piątek 1 października. O godz. 10:00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem, abp. Wacława Depo oraz bp. Grzegorza Kaszaka. Natomiast o 11:15 odbędzie się rozpoczęcie roku akademickiego.

Homilia abp. Wacława Depo:

Skip to content