Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza na Akatyst

8 grudnia przypada w Kościele święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji w kościele seminaryjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie odśpiewany zostanie Akatyst, czyli starożytne nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Pannie.

Więcej o tym starożytnym hymnie, jakim jest Akatyst, opowiedział ks. Marek Cisowski, nauczyciel muzyki liturgicznej w Wyższym Seminarium Duchownym:

Akatyst jest formą modlitwy śpiewanej ku czci Matki Najświętszej. Jego cechą charakterystyczną jest to, że wykonuje się go „nie-siedząc” – taka dosłownie jest jego nazwa: „a-kathiden” to znaczy nie siedząc, niesiedzący, chociaż sama nazwa nie zakazuje śpiewania np. klęcząco. Jest to piękny śpiew, który składa się z kondakionów i ikosów, czyli form muzyczno-poetyckich o specjalnej konstrukcji, które wychwalają Najświętszą Maryję Pannę na przemian z wychwalaniem Chrystusa. Jest to forma bardzo uroczystego śpiewu i to starożytnego, gdyż mówi się, że już cesarz Justynian pisał jakieś formy kondakionów. A to jest ten, który zbudował piękną Hagię Sofię zamienioną obecnie na meczet. My jednak będziemy Matkę Bożą ośpiewywać i wychwalać, na które to wychwalanie wszystkich serdecznie zapraszam.

Przypomnijmy, nabożeństwo akatystowe ku czci Najświętszej Maryi Panny rozpocznie się w środę 8 grudnia o godz. 17:30 w kościele seminaryjnym.

Skip to content